Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 UCHWAŁA NR 13/ORG/ RI/18 - w sprawie wsparcia finansowego konferencji naukowo-technicznej nt. "Infrastruktura drogowa i kolejowa - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość" 11
2 UCHWAŁA NR 12/ORG/ RI/18 - w sprawie wyznaczenia nowej kwoty bazowej do ustalenia podstawy ryczałtów członków organów Izby 15
3 UCHWAŁA NR 11/ORG/ RI/18 - w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do "Zasad wynagradzania pracowników biura ŚOIIB" 10
4 UCHWAŁA NR 10/ORG/ RI/18 - w sprawie przekazania wniosków XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 18
5 UCHWAŁA NR 9/ORG/ RI/18 - w sprawie wyboru przewodniczących Komisji i Zespołów problemowych Okręgowej Rady 23
6 UCHWAŁA NR 8/ORG/ RI/18 - w sprawie zmian w regulaminach działania Komisji i Zespołów problemowych Okręgowej Rady 11
7 UCHWAŁA NR 7/ORG/ RI/18 - w sprawie powołania Prezydium Okręgowej Rady 9
8 UCHWAŁA NR 6/ORG/ RI/18 - w sprawie współpracy przy organizowaniu konkursu o Nagrodę NOVATOR 2017 35
9 UCHWAŁA NR 5/ORG/ RI/18 - w sprawie dofinansowania do indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członka izby 27
10 UCHWAŁA NR 4/ORG/ RI/18 - w sprawie wniosku o przyznanie odznaki honorowej PIIB 20
11 UCHWAŁA NR 3/ORG/ RI/18 - w sprawie przyjęcia sprawozdań Okręgowej Rady za rok 2017 dla XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 16
12 UCHWAŁA NR 2/ORG/ RI/18 - w sprawie wykonania budżetu ŚOIIB za rok 2017 18
13 UCHWAŁA NR 1/ORG/ RI/18 zatwierdzająca uchwały Prezydium Okręgowej Rady podjęte na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2018 roku 18
14 UCHWAŁA NR 26/ORG/ RI/17 - w sprawie dofinansowania XV Konferencji Naukowo-Technicznej "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego" Kielce 9-11 maja 2018r. 38
15 UCHWAŁA NR 25/ORG/ RI/17 - w sprawie obsługi organizacyjno-administracyjnej zespołów kwalifikacyjnych do egzaminów na uprawnienia budowlane w wiosennej sesji egzaminacyjnej 2018 r. 57
16 UCHWAŁA NR 24/ORG/ RI/17 - w sprawie przyznania pomocy losowej dla członków izby 45
17 UCHWAŁA NR 23/ORG/ RI/17 - w sprawie zmian w regulaminie Zespołu Prawno-Regulaminowego Okręgowej Rady ŚOIIB 44
18 UCHWAŁA NR 22/ORG/ RI/17 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium OR ŚOIIB podjętych na posiedzeniu w dniu 11 października br. 51
19 UCHWAŁA NR 21/ORG/ RI/17 - w sprawie prenumeraty czasopism technicznych dla członków Izby na rok 2018 51
20 UCHWAŁA NR 20/ORG/ RI/17 - w sprawie przyjęcia projektu prowizorium budżetowego na rok 2018 51
 
Strona 1 z 10Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(48)/2018Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692