Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
121 UCHWAŁA NR 13 /ORG/ RI/15 - w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym ŚOIIB 852
122 UCHWAŁA NR 12 /ORG/ RI/15 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 821
123 UCHWAŁA NR 11 /ORG/ RI/15 - w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚOIIB zawartych w protokole z dnia 30.06.2015r. 567
124 UCHWAŁA NR 10 /ORG/ RI/15 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ŚOIIB podjętych na posiedzeniach w dniu 8 lipca i 12 sierpnia 2015r. 539
125 UCHWAŁA NR 9 /ORG/ RI/15 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 650
126 UCHWAŁA NR 8 /ORG/ RI/15 - w sprawie zakupu III piętra nieruchomości położonej przy ul. Św. Leonarda 18 w Kielcach 583
127 UCHWAŁA NR 7 /ORG/ RI/15 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ŚOIIB podjętych na posiedzeniach w dniu 1 kwietnia i 14 maja 2015r. 556
128 UCHWAŁA NR 6 /ORG/ RI/15 - w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo –Technicznej nt. „Infrastruktura w Nowej Perspektywie 2014 – 2020, szanse i nadzieje dla Regionu Świętokrzyskiego” 797
129 UCHWAŁA NR 5 /ORG/ RI/15 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB. 896
130 UCHWAŁA NR 4 /ORG/ RI/15 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ŚOIIB podjętych na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2015 r. 647
131 UCHWAŁA NR 3 /ORG/ RI/15 - w sprawie wniosku o nadanie złotej odznaki honorowej PIIB. 665
132 UCHWAŁA NR 2 /ORG/ RI/15 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminu XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB. 552
133 UCHWAŁA NR 1 /ORG/ RI/15 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za rok 2014. 607
134 UCHWAŁA NR 27/ORG/RI/14 - w sprawie ufundowania przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pucharów dla zwycięzców i drużyn , biorących udział w turnieju halowej piłki nożnej dla chłopców w dniach 16-17 lutego 2015 r, oraz .... 606
135 UCHWAŁA NR 26/ORG/RI/14 - w sprawie przyznania zapomóg losowych 624
136 UCHWAŁA NR 25/ORG/RI/14 - w sprawie obsługi organizacyjno-administracyjnej zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w wiosennej i jesiennej sesji egzaminacyjnej 2015r 568
137 UCHWAŁA NR 24/ORG/RI/14 - w sprawie terminarza działań przygotowawczych do XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 555
138 UCHWAŁA NR 23/ORG/RI/14 - w sprawie zwołania XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 542
139 UCHWAŁA NR 22/ORG/RI/14 - w sprawie zatwierdzenia Prowizorium budżetowego ŚOIIB na rok 2015 552
140 UCHWAŁA NR 21/ORG/RI/14 - w sprawie zakupu i zbycia nieruchomości 523
 
Strona 7 z 12Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692