Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
121 UCHWAŁA NR 24/ORG/RI/14 - w sprawie terminarza działań przygotowawczych do XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 426
122 UCHWAŁA NR 23/ORG/RI/14 - w sprawie zwołania XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 415
123 UCHWAŁA NR 22/ORG/RI/14 - w sprawie zatwierdzenia Prowizorium budżetowego ŚOIIB na rok 2015 421
124 UCHWAŁA NR 21/ORG/RI/14 - w sprawie zakupu i zbycia nieruchomości 406
125 UCHWAŁA NR 20/ORG/RI/14 - w sprawie przyznania zapomóg losowych. 403
126 UCHWAŁA NR 19/ORG/RI/14 - w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium. 455
127 UCHWAŁA NR 18/ORG/RI/14 - w sprawie zorganizowania dla członków Izby szkolenia z programu AUTO-CAD. 459
128 UCHWAŁA NR 17/ORG/RI/14 - w sprawie przyznania zapomóg losowych. 419
129 UCHWAŁA NR 16/ORG/RI/14 - w sprawie dofinansowania XXI konferencji SEP – Ameliówka 2014 391
130 UCHWAŁA NR 15/ORG/RI/14 - w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium. 393
131 UCHWAŁA NR 14/ORG/RI/14 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 381
132 UCHWAŁA NR 13/ORG/RI/14 - w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka ŚOIIB 396
133 UCHWAŁA NR 12/ORG/RI/14 - w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium 348
134 UCHWAŁA NR 11/ORG/RI/14 - w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo-Technicznej „Inwestycje Infrastrukturalne w Polsce Wschodniej”, organizowanej 15 maja 2014r w ramach XX Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego – Autostrada Polska 771
135 UCHWAŁA NR 10/ORG/RI/14 - w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka ŚOIIB 714
136 UCHWAŁA NR 9/ORG/RI/14 - w sprawie rozpatrzenia wniosków z XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB . 686
137 UCHWAŁA NR 7/ORG/RI/14 - w sprawie wyboru przewodniczących Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady . 764
138 UCHWAŁA NR 8/ORG/RI/14 - w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium. 711
139 UCHWAŁA NR 6/ORG/RI/14 - w sprawie wyboru Prezydium Okręgowej Rady. 687
140 UCHWAŁA NR 5/ORG/RI/14 - w sprawie ukonstytuowania się Okręgowej Rady 692
 
Strona 7 z 11Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692