Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start INFORMACJE I KOMUNIKATY Komunikat o składkach członkowskich i opłacie na obowiązkowe ubezpieczenie OC w 2013 r.

Komunikat o składkach członkowskich i opłacie na obowiązkowe ubezpieczenie OC w 2013 r.

Drukuj

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje , że zgodnie z Uchwałą Nr 14/12 XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od 1 stycznia 2013 r. zmieniona została wysokość składek członkowskich -  na Izbę Krajową i okręgową.

Aktualne stawki przedstawiają się następująco:

  • składka członkowska na Izbę okręgową wynosi 174 zł – za okres 6 miesięcy i 348 zł za okres 12 m-cy,
  • składka członkowska na Izbę Krajową, płatna jednorazowo za 12 m-cy wynosi 72 zł, roczna opłata za ubezpieczenie 79 zł, co w sumie daje 151 zł. Kwotę tę  należy wpłacić na indywidualny numer konta nadany każdemu członkowi przez Izbę.

Uchwała XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wprowadziła zatem wzrost składki okręgowej o 4 zł w stosunku miesięcznym (z 25 zł do 29 zł) , a składki krajowej o 1 zł za każdy miesiąc (z 5 zł do 6 zł).

Postanowienia uchwały 14/12 XI Krajowego Zjazdu PIIB obowiązują od 1 stycznia 2013 r,

dlatego członkowie, którzy opłacili w roku 2012 składki (zarówno na izbę okręgową, jak i krajową , które obejmowały również miesiące w roku 2013, przy najbliższej płatności są zobowiązani do ich wyrównania do wysokości obowiązującej w roku 2013.

Wielkość dopłaty jest  zależna od liczby miesięcy, których dotyczy dopłata. I tak np.:

  • osoby, którym kończy się data ważności zaświadczenia z końcem stycznia br. zobowiązane są do dopłaty zwiększonej składki za 1 miesiąc ( styczeń 2013 r ). kwoty 4 zł na izbę okręgową i 1 zł na izbę krajową, czyli łącznie wpłacają 178 zł (tj. 4 zł dopłaty + 174 zł składki za 6 m-cy) lub 352 zł (tj. 4 zł dopłaty + 348 zł za 12 m-cy) do ŚOIIB i 152 zł do PIIB,
  • osoby, którym kończy się data ważności zaświadczenia z końcem lutego br. zobowiązane są do dopłaty zwiększonej składki za 2 miesiące ( styczeń i luty 2013 r. ) kwoty 8 zł na izbę okręgową i 2 zł na izbę krajową, czyli łącznie wpłacają 182 zł (tj. 8 zł dopłaty + 174 zł składki za 6 m-cy) lub za 356 zł (tj. 8 zł dopłaty + 348 zł za 12 m-cy) do ŚOIIB
    i 153 zł do PIIB.

Analogicznie sytuacja wygląda dla kolejnych miesięcy.

Wysyłane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa druki przelewów uwzględniają powyższe zmiany. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z ŚOIIB.