Świętokrzyska OIIB

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start INFORMACJE I KOMUNIKATY Informacja o możliwości dodatkowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Izby

Informacja o możliwości dodatkowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Izby

Drukuj

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje o możliwości dodatkowego ubezpieczenia  następstw nieszczęśliwych wypadków członków  Izby, którzy indywidualnie zadeklarują  chęć przystąpienia do grupowego ubezpieczenia . Warunkiem jest  zebranie minimum 300 chętnych członków naszej Izby.  Tabela poniżej zawiera wszelkie informacje dotyczące warunków ubezpieczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. warunków ubezpieczenia należy skontaktować się z przedstawicielem ERGO HESTII  Panem Jackiem Maniurą  tel. 32 305 55 33, kom. 508 045 333, fax. 32 305 55 50, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Koszt roczny ubezpieczenia w wysokości  37 PLN ponosi indywidualnie  członek Izby, natomiast załatwienie spraw formalnych jest po stronie Izby. Wszystkie osoby zainteresowane dodatkowym ubezpieczeniem proszone są o kontakt z  Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa  tel. 41 344 94 13 od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem środy ) w godz. 8.00 – 16.00 lub wypełnienie FORMULARZA.

Warunki  ubezpieczenia :

Okres ubezpieczenia 12 miesięcy

Forma ubezpieczenia –  imiennie według listy przygotowanej przez

Okręgową Izbę  na podstawie otrzymanych

deklaracji i otrzymanych wpłat składek.

Minimalna liczba ubezpieczonych – 300 osób

Zakres ubezpieczenia - pełny, 24 godziny na dobę

Zakres i wysokość świadczeń  -   zgodnie z poniższą tabelą

Płatność składki :  jednorazowa

Zakres ubezpieczenia

Wysokość  świadczenia

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

( bez zgonów wskutek zawałów serca lub udaru mózgu)

15 000 PLN

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego

25000 PLN

Uwzględnia świadczenie z tytułu zgonu  Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego

Wypadku.

 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu  ( dotyczy osób w wieku nie przekraczającym 65 lat )

 

 

12000 PLN

Śmierć małżonka Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

7500 PLN

Śmierć małżonka Ubezpieczonego Ś wskutek zawału serca lub udaru mózgu  ( dotyczy osób w wieku nie przekraczającym 65 lat )

 

5500 PLN

Trwała niezdolność  Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku

7000 PLN

Trwała niezdolność   małżonka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku

4500 PLN

Pokrycie kosztów pogrzebu ubezpieczonego pod warunkiem zgonu wskutek NW i odpowiedzialności ubezpieczyciela za zdarzenie

5500 PLN

Pokrycie kosztów pogrzebu małżonka Ubezpieczonego pod warunkiem zgonu wskutek NW i odpowiedzialności Ubezpieczyciela za zdarzenie

3000 PLN

Składka roczna na 1 osobę

37,00 PLN

 

Ubezpieczyciel zapewnia następujące świadczenia assistance (obowiązuje na terenie RP):

 • wizyta lekarza – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu lekarza oraz honorarium za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego lub pokryje koszty wizyty lekarskiej w placówce medycznej – do wysokości 500PLN łącznych kosztów w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku,
 • wizyta pielęgniarki - jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu pielęgniarki oraz honorarium za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego - do wysokości 500PLN łącznych kosztów w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku,
 • dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza - jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową i w następstwie którego wymaga leżenia Ubezpieczyciel pokryje koszt transportu leków - do wysokości 100PLN łącznych kosztów w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku,
 • transport z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej - jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zorganizuje oraz pokryje koszt transportu Ubezpieczonego do placówki medycznej – o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego raz stan zdrowia nie pozwala na skorzystanie z publicznego lub prywatnego środka transportu – do wysokości 500PLN łącznych kosztów w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku w odległości do 50km,
 • transport z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego - jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zorganizuje oraz pokryje koszt transportu Ubezpieczonego z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego – o ile stan zdrowia nie pozwala na skorzystanie z publicznego lub prywatnego środka transportu – do wysokości 500PLN łącznych kosztów w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku w odległości do 50km,
 • pomoc domowa – jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony przebywał dłużej niż 7 dni w szpitalu, Ubezpieczyciel pokryje koszty pomocy domowej po zakończeniu hospitalizacji w przypadku gdy Ubezpieczony nie może skorzystać z pomocy osoby bliskiej – do wysokości 500PLN maksymalnie przez okres 7 dni w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku,
 • pomoc psychologiczna – jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, będzie zalecona przez lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela porada psychologa, Ubezpieczyciel pokryje koszty wizyt do wysokości 300PLN,
 • opieka nad dziećmi - jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony przebywał w szpitalu przez okres co najmniej 5 dni, Ubezpieczyciel pokryje koszty opieki nad dziećmi do lat 16 w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego do kwoty 100PLN za dzień, maksymalnie przez okres 3 dni w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie jest realizowane na wniosek Ubezpieczonego tylko w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma żadnej osoby bliskiej mogącej zapewnić opiekę,
 • organizuje opiekę nad psami i kotami Ubezpieczonego znajdującymi się w jego domu oraz pokrywa koszty takiej opieki. Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty transportu ww. zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do osoby wskazanej przez Ubezpieczonego, mogącej podjąć się opieki nad nimi, albo do najbliższego schroniska dla zwierząt - do wysokości 300PLN łącznych kosztów w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku,
 • na telefoniczne życzenie Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Alarmowego dokonuje rezerwacji i udziela informacji o Służbie Zdrowia dotyczących np. placówek medycznych, numerów telefonów do lekarzy o różnych specjalizacjach,
 • w przypadku niespodziewanej hospitalizacji Ubezpieczonego, na jego wniosek Ubezpieczyciel podejmie starania mające na celu powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu rodziny oraz zakładu pracy Ubezpieczonego, jak również za jego zgodą może na bieżąco informować rodzinę o jego stanie zdrowia.