Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Uroczyste nadanie uprawnień budowlanych

Uroczyste nadanie uprawnień budowlanych


9 stycznia, w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla osób, które uzyskały pozytywne wyniki z egzaminu zawodowego. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, na czele z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, oraz przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń naukowo-technicznych i organizacji związanych z branżą budowlaną.

W tegorocznej sesji egzaminacyjnej organizowanej przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa na 129 osób dopuszczonych do egzaminów pozytywne wyniki, zarówno z części pisemnej jak i ustnej, uzyskało 69 osób.

Pięcioro osób z tego grona, na egzaminie ustnym, uzyskało ponad 90 % możliwych do zdobycia punktów, są to:

Michał Witold Zapiór - mgr inżynier inżynierii środowiska, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej - uzyskał uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (98,00 %).

Łukasz Dudek – inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej - uzyskał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (97,50 %).

Marta Agnieszka Kolankowska – mgr inżynier budownictwa, absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej – uzyskała uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (93,25 %).

Radosław Piotr Puto - mgr inżynier inżynierii środowiska, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej – uzyskał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (93,25 %).

Mateusz Robert Janus - mgr inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej – uzyskał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (92,50 %).

 

Decyzje o nadaniu uprawnień wręczyli Ewa Skiba Przewodnicząca Okręgowej Rady ŚOIIB oraz Jacek Ślusarczyk Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Przewodnicząca Okręgowej Rady ŚOIIB poinformowała, jak ważne jest ciągłe doskonalenie się i poszerzanie zdobytej wiedzy informując o szkoleniach i kursach organizowanych przez izbę.

Jacek Ślusarczyk Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w swoim wystąpieniu podkreślił, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na przedstawicielach branży budowlanej.

Historia uprawnień budowlanych sięga roku 1928.

W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania ŚOIIB nadała uprawnienia budowlane - 3 850 osobom. Natomiast we wszystkich 16 izbach funkcjonujących na terenie kraju uprawnienia uzyskało ponad 91 tysięcy osób.