Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

PONIEDZIAŁKOWE EGZAMINY W BRANŻY KOLEJOWEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ

Drukuj

W poniedziałek w siedzibie Izby odbyły się egzaminy ustne w dwóch specjalnościach: inżynieryjnej kolejowej, a także instalacyjnej telekomunikacyjnej.

Jako pierwsi przed komisją egzaminacyjną stawili się inżynierowie z branży kolejowych obiektów budowlanych. 7 kandydatów odpowiadało przed komisją w składzie: mgr inż. Andrzej Pieniążek - przewodniczący, mgr inż. Stanisław Rozin, mgr inż. Krzysztof Kowalik.

Popołudniu odbył się egzamin w branży instalacyjnej telekomunikacyjnej. W składzie komisji pracowali: inż. Bogusław Świąder - przewodniczący, mgr inż. Grażyna Szrek oraz inż. Zdzisław Obrocki.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(59)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692