Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

EGZAMINY USTNE DLA KANDYDATÓW W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Drukuj

W sobotę, 12 września do egzaminów w XXXV sesji na uprawnienia budowlane przystąpili inżynierowie z branży konstrukcyjno-budowlanej. W składzie komisji egzaminacyjnej zasiedli: mgr inż. Edmund Pieniążek - przewodniczący komisji, mgr inż. Andrzej Borowiecki oraz mgr inż. Stanisław Grudzień.

Sobota była kolejnym dniem egzaminów ustnych dla inżynierów ubiegających się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Egzaminy prowadzone były z zachowaniem specjalnego reżimu sanitarnego.

Jak mówili zdający, uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie otwierają dla nich nowe perspektywy w zawodzie, dlatego przystępują do nich w pełnej mobilizacji.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(59)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692