Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

OBRADOWAŁ I NADZWYCZAJNY ZJAZD ŚOIIB. DELEGACI WYBRALI PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ RADY.

Drukuj

W sobotę, 18 lipca 2020 roku w Kielcach odbył się I Nadzwyczajny Zjazd  Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wybrano podczas niego przewodniczącego Okręgowej Rady. W głosowaniu tajnym delegaci zdecydowali o powierzeniu tej funkcji doktorowi inżynierowi Stefanowi Szałkowskiemu. Będzie sprawował tę funkcję do 2022 roku.

 

Na I Nadzwyczajnym Zjeździe Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w auli Politechniki Świętokrzyskiej spotkało się 82 delegatów z województwa świętokrzyskiego. Nadzwyczajne posiedzenie Zjazdu zostało zwołane w związku ze śmiercią Wojciecha Płazy, dotychczasowego przewodniczącego Okręgowej Rady Izby. W związku z epidemią koronawirusa Zjazd odbył się w pierwszym możliwym terminie, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności sanitarnej.

Wszystkich delegatów powitał Andrzej Pawelec, pełniący dotychczas funkcję przewodniczącego Okręgowej Rady i przedstawił zasady przeprowadzenia Zjazdu i złożył podziękowania za dotychczasową pracę.

- W związku z uchwałą Okręgowej Rady z 31 grudnia 2019 roku powierzone mi zostało sprawowanie czynności przewodniczącego Okręgowej Rady do najbliższego Zjazdu wyznaczonego na 4 kwietnia 2020 roku. Niestety, wybuch epidemii uniemożliwił zwołanie Zjazdu w tym terminie i dlatego Okręgowa Rada podjęła uchwałę o zwołaniu I Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W dniu dzisiejszym, w celu wyboru przewodniczącego Okręgowej Rady, dzięki uprzejmości rektora Politechniki Świętokrzyskiej i kanclerza uczelni korzystamy z tej pięknej auli, w której staraliśmy się zapewnić warunki maksymalnie bezpieczne dla delegatów Zjazdu zgodnie z zaleceniami sanepidu. Z tego powodu zwracamy się z prośbą o zachowanie maksimum ostrożności w czasie obrad i korzystanie z zabezpieczeń osobistych w postaci masek i rękawiczek oraz dostępnych środków dezynfekujących. Proszę również o zachowanie zalecanego dystansu społecznego - mówił Andrzej Pawelec.

- Po raz ostatni występuję w roli sprawującego czynności przewodniczącego, dlatego chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim członkom Okręgowej Rady i Prezydium za współpracę w tym trudnym okresie nadzwyczajnych warunków działalności Izby i wspomaganie mnie w kierowaniu działalnością Izby. Dziękuję również przewodniczącym i członkom statutowych organów Izby za wypełnianie obowiązków bez uszczerbku dla terminów spraw, a także przewodniczącym i członkom komisji zespołów problemowych Izby. Dziękuję Pani dyrektor Biura za wyjątkowo sprawną organizację pracy zespołu pracowników trybie pracy zdalnej, a także pracownikom biura za sumienne wykonywanie swoich obowiązków w tym trudnym dla wszystkich okresie – mówił Andrzej Pawelec, przekazując prowadzenie obrad Tomaszowi Marcinowskiemu - zastępcy przewodniczącego Okręgowej Rady.

Wybrano Prezydium Zjazdu, w którym zasiedli: Anna Białogońska, Paweł Macherski, Ewa Maruszak i Grażyna Szrek; Komisję Mandatową w składzie Halina Kościńska, Wiesława Sobańska, Grażyna Ogórek, Jacek Nowak i Grzegorz Adamus oraz Komisję Wyborcza w składzie Zbigniew Dusza, Tomasz Wierzba i Tadeusz Dworak.

Delegaci na Zjazd zgłosili dwie kandydatury na stanowisko przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Ewę Skibę ze Starachowic oraz doktora inżyniera Stefana Szałkowskiego z Kielc.

W tajnym głosowaniu wzięło udział 82 delegatów. Mandat do sprawowania funkcji przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach większością 46 głosów uzyskał Stefan Szałkowski.

 

Sylwetkę doktora inżyniera Stefana Szałkowskiego przedstawił na Zjeździe Andrzej Pawelec, pełniący obowiązki przewodniczącego Okręgowej Rady. Jak powiedział, doktor inżynier Stefan Szałkowski w latach 2001-2002 jako wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników  Budownictwa w Kielcach bardzo aktywnie działał w Komitecie Organizacyjnym Izby Inżynierów Budownictwa, a następnie, w latach 2002-2010, pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz zastępcy przewodniczącego tej komisji od 2010 roku do chwili obecnej. Jest wieloletnim egzaminatorem kandydatów na uprawnienia budowlane. W obecnej kadencji jest członkiem Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Budownictwa. Od początku istnienia Izby, przez wszystkie kadencje, jest delegatem na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest członkiem Rady programowej Biuletynu Świętokrzyskiego. Aktywnie działa w  Polskim Związku Inżynierów i Techników  Budownictwa, najpierw jako przewodniczący Komisji Młodej Kadry, potem Komisji Szkolenia.

Od 1990 roku był wiceprzewodniczącym, a następnie przez dwie kadencje przewodniczącym Zarządu Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników  Budownictwa w Kielcach. Jest członkiem Zarządu Głównego i członkiem Komitetu Rzeczoznawstwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników  Budownictwa. Od 1995 roku bierze czynny udział w organizowaniu ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-technicznej "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego" .

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie, projektowaniu i produkcji materiałów budowlanych. Jest wieloletnim wykładowcą i pracownikiem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach. Cieszy się powszechnym szacunkiem i sympatią - mówił Andrzej Pawelec.

Gratulacje złożył nowemu prezesowi Andrzej Pawelec, zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady i życzył wielu sukcesów oraz pomyślnej realizacji zadań na tym stanowisku. Dołączyli do nich pozostali delegaci.

Jak powiedział Stefan Szałkowski podczas inauguracyjnego przemówienia, dziękując za głosy poparcia, jest bardzo zadowolony, że wygrał wybory w sali, w której przez długie lata prowadził zajęcia ze studentami. Ma w planach, między innymi, realizację 10 zadań, istotnych z punktu widzenia środowiska inżynierów budownictwa w regionie świętokrzyskim i w kraju. Wśród nich wymienił na przykład: intensyfikację pracy z członkami Izby, integrację środowiska, kontakty z lokalnym otoczeniem, a więc prasą, telewizją, radiem, pracę na rzecz wzmocnienia etyki zawodowej, ochronę prawną inżyniera przed niespójnymi przepisami nowego prawa budowlanego, współpracę z uczelnią i naukowcami, promocję młodych inżynierów.

W związku z wyborem doktora Stefana Szałkowskiego na stanowisko przewodniczącego Okręgowej Rady, musiał on opuścić skład Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, w której był w obecnej kadencji zastępcą przewodniczącego. Na jego miejsce Zjazd delegatów powołał Edmunda Pieniążka.

Delegaci podczas Zjazdu uzupełnili też skład gremium na Krajowy Zjazd. W miejsce zmarłego w grudniu 2019 roku Wojciecha Płazy, powołali nowego delegata, na którego wybrali Bolesława Balcerka.


 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(59)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692