Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

POSIEDZENIE PLENARNE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Drukuj

We wtorek, 25 lutego, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach odbyło się  posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Przewodniczył mu Andrzej Pieniążek - przewodniczący OKK.

Przewodniczący przypomniał najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w życiu Izby od 17 grudnia 2019 roku.  Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego po ciężkiej chorobie 28 grudnia ubiegłego roku Wojciecha Płazy - przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wśród ważnych wydarzeń z ostatnich miesięcy przewodniczący Andrzej Pieniążek wymienił, między innymi, wręczenie uprawnień 139 inżynierom po XXXIV sesji jesiennej egzaminów, które miało miejsce 13 stycznia bieżącego roku w Kielcach, kontrolę protokołów i sprawozdań z działalności OKK za 2019 rok, która odbyła się 6 lutego br. oraz jubileusz 70-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Kielecki, mającego miejsce 15 lutego br. W tej uroczystości wzięli udział Andrzej Pawelec - zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby, Andrzej Pieniążek - przewodniczący OKK oraz Wiesława Sobańska - dyrektor Biura Izby.

Jak mówili delegaci, uroczystość miała podniosły charakter i zgromadziła wielu przedstawicieli lokalnych władz o raz znakomitych gości z krajowych oddziałów Stowarzyszenia. Delegacja w imieniu  Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa złożyła gratulacje i życzenia dalszej owocnej współpracy z Izbą na ręce Kazimierza Ginała, prezesa Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Jednym z punktów spotkania było omówienie przygotowań do XXXV wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Poinformowano o przyjęciu 121 nowych wniosków.

Podsumowano również egzaminy prowadzone przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w 2019 roku. W sumie w obu sesjach egzaminacyjnych uprawnienia zdobyły 272 osoby. W sesji wiosennej średnia z egzaminów testowych wyniosła 81 procent, a z ustnych 73 procent. W sesji jesiennej odpowiednio: 81 procent i 74 procent.

Średnia dla wszystkich egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku wyniosła odpowiednio: 81,33 procent i 73,54 procent. Te wyniki plasują świętokrzyską Izbę na 10 miejscu w zestawieniu egzaminów przeprowadzonych w 2019 roku w okręgowych Izbach w całym kraju.

Przewodniczący Andrzej Pieniążek poinformował także o zbliżającym się Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym . Odbędzie się on 4 kwietnia w Kielcach. Nadzwyczajnym punktem Zjazdu będzie wybór nowego przewodniczącego Okręgowej Rady naszej Izby.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692