Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Drukuj

W środę, 5 lutego, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach spotkało się Prezydium Izby. Posiedzeniu przewodniczył zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Andrzej Pawelec.

Informacje o wydarzeniach w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz  ze spotkań organów Krajowej i Okręgowej Izby, które miały miejsce w ostatnim miesiącu, a także sprawozdanie z przygotowań do Okręgowego Zjazdu świętokrzyskiej Izby oraz zmianach w porządku obrad i regulaminach były, między innymi, tematem spotkania Prezydium Izby.

Wśród ważnych tematów poruszonych na posiedzeniu znalazła się informacja o uchwaleniu przez Sejm ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jak poinformował z-ca przewodniczącego Andrzej Pawelec, długo wyczekiwaną przez środowisko inżynierów ustawą zajmie się  teraz Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Andrzej Pawelec  przedstawił także stan przygotowań i zmiany w porządku obrad na planowanym na 4 kwietnia bieżącego roku Okręgowym Zjeździe Izby. Podczas tego wydarzenia odbędą się bowiem w trybie nadzwyczajnym wybory przewodniczącego Okręgowej Rady. Zjazd zgodnie z planem będzie zjazdem sprawozdawczym. W tym celu zmieniony zostanie regulamin Zjazdu.

Sprawozdania z ostatnich wydarzeń złożyli Stanisław Zieliński - przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Zbigniew Major - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,  Dariusz Adamek - przewodniczący Okręgowego Sądu oraz Danuta Jamrozik-Szymkiewicz - skarbnik. Zbigniew Dusza - sekretarz izby - poinformował między innymi o bieżącym stanie członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach. Ich liczba ogółem wynosi obecnie 7159 osób, w tym aktywnych 4154 osoby.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692