Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

GRUDNIOWE POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

18 grudnia odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które poprowadził zastępca przewodniczącego - Andrzej Pawelec.

Podczas posiedzenia:
- przyjęto porządek obrad,
- przedstawiono informacje o wydarzeniach w ŚOIIB, a także z posiedzeń organów krajowych i okręgowych w ostatnim okresie czasu,
- przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady,
- przedstawiono informacje nt. stanu członków Izby,
- omówiono wykonanie tegorocznego budżetu oraz przedstawiono propozycję budżetu na rok 2020,
- ustalono terminarz posiedzeń w I półroczu 2020r.,
- podjęto uchwały,
- rozpoznano inne sprawy wynikające z bieżącej działalności Izby.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692