Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

DRUGI DZIEŃ ZE SPECJALNOŚCIĄ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANĄ

Drukuj

Wtorek, 27 listopada w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Kielcach był kolejnym dniem spod znaku egzaminów ustnych. Z pytaniami znów mierzyli się inżynierowie ubiegający się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Trwa XXXII sesja egzaminacyjna.

Specjalność konstrukcyjno-budowlana w każdej sesji cieszy się największym zainteresowaniem zdających. Nie inaczej jest i tym razem. Do egzaminów ustnych zostało dopuszczonych 81 osób, stąd odbywają się one w czasie kilku dni.

We wtorek egzaminowani odpowiadali przed komisją w składzie: Stefan Szałkowski – przewodniczący, Halina Kościńska i Stanisław Grudzień. Nad formalnym przebiegiem czuwała Marzena Popowska z biura Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na liście znalazło się 16 zdających.

W środę egzamin ustny będą zdawać inżynierowie ubiegający się o uprawnienia w specjalności instalacyjnej sanitarnej.

 



Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)



Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl





Nr 2(52)/2019



Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692