Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 7 LUTEGO 2018 R.

Drukuj

Posiedzenie prezydium ŚOIIB otworzył i prowadził  przewodniczący Okręgowej Rady  Wojciech Płaza. W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przewodniczący OKR, OROZ i OSD.

Zebrani wysłuchali informacji nt.:
- wydarzeń w ŚOIIB i organach krajowych od ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady które miało miejsce 17 stycznia 2018 r., m.in. :
- o zakończonych zebraniach wyborczych kandydatów na Zjazd Okręgowy, wybrano 109 delegatów,
- o  posiedzeniu Prezydium KKK w dniu 11 stycznia,
- 18 stycznia odbyło się posiedzenie zespołu KKK ds. uznawania kwalifikacji obcokrajowców,
- 31 stycznia posiedzenie zespołu weryfikacyjnego KKK ds. pytań testowych zmieniający ich treść co wynika ze zmiany przepisów,
- 19 stycznia wycieczka szkoleniowa PZITS,
- 26 stycznia szkolenie w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- 30 stycznia posiedzenie komisji ds. pomocy losowych,
- 7 lutego posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmian w Prawie Budowlanym oraz rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (po wprowadzeniu Ustawy deregulacyjnej), uznał zasadność wniosku PIIB z 18 marca 2015 r.
- o stanie członków izby na dzień 31.01.2018 r. ogółem zarejestrowanych 6711 , czynnych 4010 osób,
- przyjęto sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Prezydium OR z dnia  17 stycznia br.,
-  o wykonaniu budżetu Izby za rok ubiegły informował sekretarz izby ( nie uległa zmianie od poprzedniego posiedzenia) przychody 104,54 %, wydatki związane z działalnością statutową 92,12 %, aktualna rezerwa  po wykonaniu remontu i zakupie wyposażenia III p.  – 468 379 zł,
- podjęto dyskusję na temat przygotowań do XVII Zjazdu Okręgowego, ustalono listę zaproszonych gości oraz kandydatów na członków prezydium i komisji zjazdowych.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692