Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

NA TE PYTANIA NIE ODPOWIEM ...

Drukuj

Nazajutrz po teście pierwsi przed komisją egzaminacyjną stawali inżynierowie specjalności  instalacyjnej elektrycznej.
Pytania dotyczyły m.in. rezerwowych źródeł zasilania, zabezpieczenia przed włączeniem do czynnej sieci zasilania  z agregatu,  wyjaśnienie kodu IP, warunków prowadzenia prac spawalniczych, możliwość odłączenia instalacji, oznaczenia na slupach linii energetycznej,  zabezpieczanie przewodów, wykonanie przyłącza kablowego ze słupa energetycznego, rodzajów instalacji z rysunku projektu budowlanego, urządzenia ochronne,  zabezpieczenie przed skutkami dotyku pośredniego, zaprojektowanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu, obwody instalacyjne w pomieszczeniach mieszkaniowych, oświetlenie awaryjne, przewody zwarciowe i przeciążeniowe, kable energetyczne w budynkach , warunki bezpiecznego użytkowania,  instalacja termy elektrycznej w łazience, oznakowanie wyłączników, oznaczenia przewodów.

Nie wszystkim  elektrykom w tym dniu udało się zaliczyć egzamin ustny. Zdarzyło się, że zdający po kilku minutach stwierdził, że nie potrafi udzielić odpowiedzi na kolejne pytania. Innemu zabrakło kilku punktów do wymaganego limitu. Będą musieli w następnej sesji przygotować się do ustnego egzaminu.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692