Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

13 września 2017 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prowadził  przewodniczący OR Wojciech Płaza.
W posiedzeniu wzięli również udział: przewodniczący OKK, OKR, OROZ,OSD, redaktor naczelny „Biuletynu Świętokrzyskiego” oraz dyrektor biura Izby.

Przewodniczący zebrania powitał przybyłych. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Izby, które miało miejsce 13 czerwca br., zostało przyjęte  w drodze głosowania.

Zebrani wysłuchali informacji:

- o wydarzeniach w organach krajowej izby w których nasi członkowie brali udział oraz w Okręgowej Izbie  m.in.:
- o XVI Zjeździe Krajowym PIIB w dniu czerwcu br.,
- o posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 6 bm,
- o uroczystym rozdaniu uprawnień budowlanych w WDK Kielce w lipcu br.,
- o szkoleniu KKK i komisji okręgowych przed nową sesją egzaminacyjną,
- o kontroli OKR realizacji uchwał ze zjazdów okręgowych przez Okręgową Radę,
- o stanie członków ŚOIIB na dzień 31.08.2017 r.:

stan ewidencyjny ogółem: 6660 osób

stan członków aktywnych: 4026 osób.

- o wykonaniu budżetu za 8 miesięcy br. (przychody 69,95 %, wydatki 59,17 %, rezerwa po zakończeniu prac adaptacyjnych  na III p. budynku 497 170,- zł.).
Przyjęto dwie uchwały:  nr 17 dot. zatwierdzenia czterech uchwał Prezydium OR z m-ca lipca i sierpnia dot. organizacji, regulaminów i terminarza zebrań wyborczych delegatów na następną kadencję ŚOIIB,  umowy o współpracy z Politechniką Świętokrzyską, nr 18 o przyznaniu zapomóg losowych dla trzech członków izby. Przyjęto również propozycję umowy z Krajową Izbą dot. udzielenia pożyczki na wykonanie nowej siedziby PIIB.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692