Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

13 września 2017 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prowadził  przewodniczący OR Wojciech Płaza.
W posiedzeniu wzięli również udział: przewodniczący OKK, OKR, OROZ,OSD, redaktor naczelny „Biuletynu Świętokrzyskiego” oraz dyrektor biura Izby.

Przewodniczący zebrania powitał przybyłych. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Izby, które miało miejsce 13 czerwca br., zostało przyjęte  w drodze głosowania.

Zebrani wysłuchali informacji:

- o wydarzeniach w organach krajowej izby w których nasi członkowie brali udział oraz w Okręgowej Izbie  m.in.:
- o XVI Zjeździe Krajowym PIIB w dniu czerwcu br.,
- o posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 6 bm,
- o uroczystym rozdaniu uprawnień budowlanych w WDK Kielce w lipcu br.,
- o szkoleniu KKK i komisji okręgowych przed nową sesją egzaminacyjną,
- o kontroli OKR realizacji uchwał ze zjazdów okręgowych przez Okręgową Radę,
- o stanie członków ŚOIIB na dzień 31.08.2017 r.:

stan ewidencyjny ogółem: 6660 osób

stan członków aktywnych: 4026 osób.

- o wykonaniu budżetu za 8 miesięcy br. (przychody 69,95 %, wydatki 59,17 %, rezerwa po zakończeniu prac adaptacyjnych  na III p. budynku 497 170,- zł.).
Przyjęto dwie uchwały:  nr 17 dot. zatwierdzenia czterech uchwał Prezydium OR z m-ca lipca i sierpnia dot. organizacji, regulaminów i terminarza zebrań wyborczych delegatów na następną kadencję ŚOIIB,  umowy o współpracy z Politechniką Świętokrzyską, nr 18 o przyznaniu zapomóg losowych dla trzech członków izby. Przyjęto również propozycję umowy z Krajową Izbą dot. udzielenia pożyczki na wykonanie nowej siedziby PIIB.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(48)/2018Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692