Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PIŃCZOWIE

Drukuj

Bardzo obszerna tematyka związana z odpowiedzialnością budowlanych była omawiana podczas spotkania środowiskowego w Pińczowie członków Izby z powiatów buskiego,  kazimierskiego i pińczowskiego.

O jakości projektów, wykonywanych przeglądach okresowych obiektów,  opracowywaniu opinii technicznych oraz ekspertyz, dotrzymywaniu ustalonych terminów przy składaniu dokumentów,  mówiła Barbara Kieres, Inspektor Świętokrzyski Nadzoru Budowlanego. Wskazywała na wątpliwości jakie wynikają z materiałów trafiających do nadzoru, niekiedy odnosi się wrażenie, jakby autor opracowania nie była na budowie.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak, przedstawił bieżące zamierza samorządu, jak i plany inwestycyjne, w których realizacji uczestniczyć będą budowlani.

O interpretacji przepisów, procedur i wynikającej z nich odpowiedzialności  osób pełniących funkcje techniczne za popełniane błędy , poinformowała Anna Jaworska - Dąbrowska, prawniczka Izby.

Koordynator rzeczników odpowiedzialności zawodowej Zbigniew Major, na przykładach zaniedbań i nie wypełniania obowiązków przez członków Izby, przedstawił przyczyny takich zdarzeń oraz konsekwencje jeśli sprawa trafi do sądu dyscyplinarnego i zapadnie niekorzystne rozstrzygniecie. Tym bardziej, że 85 proc. spraw dotyczy kierowników budów domków jednorodzinnych i małych obiektów.

Andrzej Pieniążek przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i członek Prezydium Polskiej Izby, zwrócił  uwagę zebranych na zjawiska jakie towarzyszą obecnie sesjom egzaminacyjnym. Niektórzy kandydaci do uprawnień budowlanych nie są przygotowani do egzaminów, wykazują braki podstawowych  wiadomości praktycznych, ale i teoretycznych, które powinni zdobyć podczas studiów oraz w czasie praktyk zawodowych. A. Pieniążek zaapelował do członków Izby, by w ramach dbałości o etykę zawodową nie podpisywali oświadczeń o odbyciu praktyk kandydatom do egzaminów, jeśli ci swoim, zasobem wiedzy na to nie zasługują.

Przewodniczący sądu dyscyplinarnego  Dariusz Adamek, na przykładach omówił sprawy jakie trafiają do sądu o ukaranie  kierowników i projektantów.

Prezes Izby Wojciech Płaza, przypomniał o świadczeniach i pomocy z jakiej mogą skorzystać członkowie, w tym m.in. szkoleń, uzyskania dofinansowania do udziału w konferencji lub seminarium krajowego, bezpłatnej prenumeraty pism specjalistycznych, porad prawnych.

O problemach kierowników budów, relacjach z inwestorami, specyficznych małych  inwestycjach  mówił Zygmunt Drzymalski, projektant, także kierownik budów i inspektor nadzoru.

Natomiast  Jacek Kucybała, doświadczony budowlaniec, dyrektor dużych inwestycji krajowych, podzielił sie doświadczeniami w prowadzeniu budów, ich organizacji, prowadzeniu młodych inżynierów na ścieżce kariery, a przede wszystkim o konieczności pilnowania wszystkiego co się dzieje na budowie, bo za to odpowiada kierownik.

Jerzy Adamski, przewodniczący komisji ds. szkolenia przypomniał o obowiązku  inżynierów  do ciągłego uzupełniania wiedzy podczas pracy zawodowej, w tym  poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Izbę. O bieżącej pracy krajowej komisji kwalifikacyjnej  opowiedział członek jej Prezydium, Andrzej Pawelec.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692