Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start SPRAWY CZŁONKOWSKIE >> Druki i formularze

SPRAWY CZŁONKOWSKIE - druki i formularze

Email Drukuj PDF

 

FORMULARZE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O CZŁONKOSTWO LUB SKREŚLENIE

W OKRĘGOWEJ IZBIE INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Dokument

w formacie

WORD 2000

Adobe

Reader

PDF

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW

IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

REGULAMIN UZYSKIWANIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI

DO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINAMI


REGULAMIN UZYSKIWANIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI

DO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

REGULAMIN POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
W SPRAWIE ZASAD I TRYBU ZAWIESZANIA W PRAWACH CZŁONKA ORAZ SKREŚLANIA Z LISTY CZŁONKÓW

WNIOSEK O ZWROT SKŁADEK

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM / SKREŚLENIEM Z KR PIIB

INFORMACJA O ZWROCIE SKŁADEK OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC

DLA CZŁONKÓW PIIB

WNIOSEK O ZWROT SKŁADEK

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM / SKREŚLENIEM Z ŚOIIB

WNIOSEK O SKREŚLENIE

WNIOSEK O SKREŚLENIE I PRZENIESIENIE DO INNEJ IZBY

WNIOSEK O ZAWIESZENIE

WNIOSEK O ODWIESZENIE

REGULAMIN POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
W SPRAWIE ZASAD I TRYBU ZAWIESZANIA W PRAWACH CZŁONKA ORAZ SKREŚLANIA Z LISTY CZŁONKÓW

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ CZŁONKÓW PO SKREŚLENIU

REGULAMIN POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
W SPRAWIE ZASAD I TRYBU ZAWIESZANIA W PRAWACH CZŁONKA ORAZ SKREŚLANIA Z LISTY CZŁONKÓW

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH

 

FORMULARZE
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC FINANSOWĄ

Dokument w formacie
MS WORD

Adobe
Reader
PDF

WNIOSEK O POMOC MATERIALNĄ ZA UDZIAŁ W ZORGANIZOWANYCH FORMACH PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

REGULAMIN przyznawania pomocy finansowej członkom Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na cele dokształcania i podnoszenia kwalifikacji.

WNIOSEK O POMOC PIENIĘŻNĄ W RAMACH POMOCY LOSOWYCH DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY LOSOWYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KIELCACH

 

FORMULARZE
O POTWIERDZENIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH OPIEKUNA PRAKTYKI

Dokument w formacie
MS WORD

Adobe
Reader
PDF

WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH OPIEKUNA PRAKTYKI

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692