Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start INFORMACJE I KOMUNIKATY TERMINARZ DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH DO XIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ŚOIIB

TERMINARZ DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH DO XIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ŚOIIB

Drukuj

27 styczeń 2014r.

Termin przygotowania projektów sprawozdań :

- Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

- Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

- Komisji i zespołów problemowych z działalności w 2012r

28 styczeń 2014r.

- przekazanie projektów sprawozdań Okręgowej Komisji Rewizyjnej

13 luty 2014r.

- Sprawozdanie finansowe Okręgowej Rady ( księgowa )

14 luty 2014r.

- Przekazanie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi oraz przekazanie sprawozdania Okręgowej Rady w tym finansowego do OKR

19 luty 2014r

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady , na którym następuje

- przyjęcie przygotowanych sprawozdań,

-  przyjęcie projektów:

  • porządku obrad Zjazdu
  • przyjęcie projektu regulaminu obrad Zjazdu,
  • przyjęcie projektu budżetu na rok 2014,
  • ustalenie listy zaproszonych gości,

28 luty

- przekazanie opinii i raportu biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym do Okręgowej Komisji Rewizyjnej

19 marzec 2014r.

Posiedzenie Okręgowej Rady ŚOIIB , na którym następuje:

- zatwierdzenie sprawozdania Okręgowej Rady,

- przyjęcie informacji o sprawozdaniach organów tj. : OKK, OSD, ORzOZ,

- omówienie sprawozdania OKR.

20  marzec 2014r.

Przekazanie materiałów do druku

29 marzec 2014r.

Wysyłka zaproszeń i materiałów do delegatów i gości Zjazdu.

12 kwietnia 2014

Obrady XIII Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692