Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


info Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  informuje, że w wyniku przeprowadzanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa negocjacji z przedstawicielami STU Ergo Hestia dotyczących ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez naszych członków  na obowiązkowe ubezpieczenie OC, opłata ta nie ulegnie zmianie. Analogicznie do roku poprzedniego członkowie samorządu będą wnosili opłatę na ubezpieczenie OC w wysokości 70 zł na indywidualne konta Krajowej Izby na podstawie druków opłat przekazanych razem z czasopismem " Inżynier Budownictwa" .


infoInterpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotycząca konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy – Prawo budowlane.


infoNOWELIZACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH ORAZ ODSTĘPSTW - MIB

Pismo
MIB - Warunki Techniczne
MIB - Odstępstwa


 

 

A K T U A L N O Ś C I


 

MAMY 119 INŻYNIERÓW Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI.

Drukuj

Stu dziewiętnastu świętokrzyskim inżynierom wręczono w poniedziałek, 14 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach uprawnienia budowlane. Uroczystość uświetnili ważni goście.

Wśród nich byli między innymi Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego, Barbara Kieres z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Jan Jóźwik z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, profesor Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrztyskiej, profesor Barbara Goszczyńska prorektor Politechniki Świętokrzyskiej, doktor habilitowana Lidia Dąbek z Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki.

Więcej…
 

UROCZYSTE OTWARCIE OBWODNICY CHMIELNIKA

Drukuj

W poniedziałek, 14 stycznia, oddano do użytku północną obwodnicę Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej numer 765 od skrzyżowania z trasą 73. Inwestycja kosztowała prawie 60 milionów złotych, z czego dofinansowanie z unijnych funduszy stanowiło 35,1 miliona złotych. To ważne wydarzenie dla Chmielnika i regionu podkreślali obecni na uroczystości otwarcia goście.

Więcej…
 

TO BYŁ UDANY ROK DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Drukuj

Uroczystym bankietem w Hotelu Kameralnym w Kielcach zakończyli rok 2018 członkowie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Z nadzieją na pomyślność w swojej działalności weszli w nowy 2019. Spotkanie, na którym zjawili się inżynierowie z całego regionu świętokrzyskiego, odbyło się w piątek, 11 stycznia.

Więcej…
 

POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Drukuj

O najważniejszych wydarzeniach z ostatnich miesięcy mijającego roku rozmawiano na posiedzeniu plenarnym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które we wtorek, 18 grudnia odbyło się w Kielcach. Posiedzeniu przewodniczył Andrzej Pieniążek.

Więcej…
 

INŻYNIER - WAŻNY ZAWÓD. W KIELCACH ROZMAWIANO O INTEGRACJI ŚRODOWISKA TECHNICZNEGO

Drukuj

Tradycyjne spotkanie szefów stowarzyszeń naukowo-technicznych z województwa świętokrzyskiego, podsumowujące 2018 rok, odbyło się w czwartek, 13 grudnia, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach. Jak podkreślił prezes Wojciech Płaza, w mijającym roku w Świętokrzyskiej Izbie podjęto wiele ważnych dla środowiska inżynierów inicjatyw, które mają służyć jego integracji.

Więcej…
 

SZKOLENIE Z UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Drukuj

"Utrzymanie obiektów budowlanych, obowiązki właścicieli i zarządców, kontrole okresowe obiektów budowlanych oraz prowadzenie książki obiektu" - to tematyka, jaką na poniedziałkowym szkoleniu przedstawiła Pani Katarzyna Ślusarczyk ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Więcej…
 

OSTATNI DZIEŃ EGZAMINÓW USTNYCH

Drukuj

Egzamin ustny z branży konstrukcyjno-budowlanej, który odbył się we wtorek 11 grudnia, zakończył jesienną sesję egzaminacyjną. Zdający odpowiadali przed komisją w składzie: Stefan Szałkowski - przewodniczący, Edmund Pieniążek oraz Andrzej Borowiecki.

Więcej…
 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA

Drukuj

Poniedziałkowy egzamin ustny w branży drogowej był przedostatnim dniem egzaminów w sesji jesiennej. Przystąpiło do niego 10 osób.

Więcej…
 

ELEKTRYCY NA SOBOTNIM EGZAMINIE

Drukuj

Do sobotniego egzaminu z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przystąpiło 7 kandydatów, z których 1 osoba uzyskała negatywny wynik egzaminu ustnego.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

STOSOWANIE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW FIDIC W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Więcej …
 
TECHNOLOGIE STOSOWANE W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM I HYDROTECHNICZNYM
Więcej …
 
SPRAWDZONE SYSTEMY BETONOWE W KANALIZACJI I DROGOWNICTWIE
Więcej …
 
ODDZIAŁYWANIE WYBUCHU NA OBIEKTY BUDOWLANE - ISTOTA ZJAWISKA, METODY PROJEKTOWANIA, OGRANICZENIE SKUTKÓW JEGO DZIAŁANIA
Więcej …
 
WZMACNIANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MATERIAŁAMI KOMPOZYTOWYMI W TECHNOLOGII FRP
Więcej …
 
KURS AUTOCAD I STOPNIA
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: