Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
 
X

 Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB zawiadamia,

że osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych na sesję XXXVII/2021

w terminie od 7 stycznia do 12 lutego 2021r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące reżimy sanitarne w kraju wnioski należy przesyłać w w/w terminie wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18
25-304 Kielce

W związku z powyższym nie ma możliwości składania wniosków osobiście w siedzibie Izby.

Rejestracja wniosków i wstępne sprawdzenie ich kompletności zostaną przeprowadzone w Biurze OKK. W przypadku braków w złożonej dokumentacji, Wnioskodawcy będą wzywani do uzupełnienia wniosku, zatem bardzo ważne jest podanie we wniosku aktualnych danych bezpośredniej łączności (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej).

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji XXXVII/2021 
- 28 maja 2021r.

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji XXXVII/2021 (dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek, pocztą lub na adres e-mailowy Izby, o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 29.03.2021r.


 

 

     
X

 

UWAGA!

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP

od piątku, czyli 20 marca br. aż do odwołania
,

stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS– CoV-2,

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa , informuje, że

biuro od dnia 1 kwietnia pracuje w systemie zdalnym.

Kontakt z pracownikami biura odbywa się drogą telefoniczną nr tel. ( 694 912 692 ) lub pocztą elektroniczną ( e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Wszystkie sprawy załatwiane będą  na bieżąco.UWAGA!

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną,

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że
do odwołania zawieszone zostają szkolenia organizowane w siedzibie Izby.

Aktualnie dostępne są tylko szkolenia on-line dostępne na stronach Polskiej izby Inżynierów Budownictwa i Izb Okręgowych.UWAGA!

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje,

że dyżury członków organów i komisji
od dnia 1 kwietnia
odbywają się zgodnie
z harmonogramem w systemie zdalnym


poprzez kontakt telefoniczny z dyżurującym pracownikiem biura
( nr tel. 666 863 216 ) lub poprzez pocztę elektroniczną
( e-mail :
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
 

 

 

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


info

Interpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotycząca konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy – Prawo budowlane.


infoNowy numer telefonu kontaktowego
z Punktem Informacyjnym w Ostrowcu Św.

tel. kom. 729-805-582
 A K T U A L N O Ś C I


 

INŻYNIEROWIE BUDOWLANI SZKOLĄ SIĘ I ŚWIĘTUJĄ

Drukuj

Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa Punkt Informacyjny w Ostrowcu Św. oraz Środowiskowe Koło Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Ostrowcu Św. zorganizowali dnia 16 października 2020 roku spotkanie inżynierów budownictwa z powiatu ostrowieckiego i opatowskiego z okazji  Dnia Budowlanych. Organizacja takich spotkań to już tradycja. Pierwsze spotkanie zorganizowano w 2011 roku a więc było to jubileuszowe dziesiąte spotkanie.

Więcej…
 

DZIEŃ BUDOWLANYCH W CIENIU KORONAWIRUSA. W BUSKU-ZDROJU SPOTKAŁA SIĘ BUDOWLANA BRAĆ Z TRZECH ŚWIĘTOKRZYSKICH POWIATÓW.

Drukuj

Życzenia samych udanych inwestycji, zadowolenia z wykonywanej pracy, a przede wszystkim zdrowia w dobie pandemii koronawirusa przekazał Tomasz Marcinowski – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa członkom Świętokrzyskiej Izby z powiatów buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego na spotkaniu w Busku-Zdroju, zorganizowanym 9 października z okazji Dnia Budownictwa.

Więcej…
 

INFORMACJA O WYCIECZCE TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ TĘŻNI W BUSKU-ZDROJU ORAZ MOSTU NA WIŚLE NOWY KORCZYN-BORUSOWA

Drukuj

Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa- Punkt Informacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowała wycieczkę techniczną w dniu 01 października 2020 roku na dwie budowy tj:
- budowa „tężni” w Busku Zdrój,
- budowa mostu na Wiśle Nowy Korczyn-Borusowa.

W wyjeździe uczestniczyło 15 osób z powiatu ostrowieckiego i starachowickiego.

Więcej…
 

DROGOWCY ZAKOŃCZYLI EGZAMINY USTNE W XXXV SESJI

Drukuj

Inżynierowie z branży drogowej zakończyli XXXV sesję egzaminacyjną.

Więcej…
 


Strona 1 z 5Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(58)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 861 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową - Politechnika Świętokrzyska

 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

SZKOLENIA ONLINE NA PORTALU PIIB

Informacja dostępna jest na stronie:  http://swk.piib.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2981:2020-04-03-08-16-03&catid=52:informacje-i-komunikaty&Itemid=137

 
ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX w., "BUDOWA DROGI "7", ORAZ PRZYCZYNY KATASTROF MOSTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH
Więcej …
 
PROJEKT ESTAKADY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 744 NA ODCINKU OBWODNICY STARACHOWIC
Więcej …
 
UKŁADANIE KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA METODĄ PŁUŻENIA. OSPRZĘT KABLOWY HYBRYDOWY I ZIMNOKURCZLIWY.
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: