Relacja ze szkolenia dla OROZ i OSD

W dniach 13 – 14 maja br. w Cedzynie k. Kielc odbyło się szkolenie dla członków Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Izb Inżynierów Budownictwa:
Lubelskiej, Lubuskiej, Podlaskiej, Świętokrzyskiej, Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej.

W szkoleniu tym również wzięli udział:

  • Prezes PIIB – Mariusz Dobrzeniecki,
  • Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Marian Zdunek,
  • Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator, Dariusz Walasek,

a także Przewodniczący Okręgowych Izb:

  • Lubelskiej OIIB – Joanna Gieroba,
  • Lubuskiej OIIB – Wojciech Poręba,
  • Podlaskiej OIIB – Krzysztof Ciuńczyk,
  • Świętokrzyskiej OIIB – Ewa Skiba,
  • Wielkopolskiej OIIB – Andrzej Kulesa,
  • Zachodniopomorskiej OIIB – Jan Bobkiewicz.

Szkolenie przeprowadzili mecenasi: Jolanta Szewczyk i Krzysztof Zając.