Relacja ze spotkania Klubu Młodych

W dniu 17 maja br. w sali konferencyjnej ŚOIIB członkowie Klubu Młodych spotkali się, aby wziąć udział w szkoleniu pn. „Prawo budowlane – zawiadomienie o zakończeniu budowy, pozwolenie na użytkowanie”.