Relacja ze spotkania techniczno-integracyjnego Rady Młodych

Dnia 5 lipca 2024 roku odbyło się spotkanie techniczno-integracyjne Rady Młodych przy Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, które zostało zorganizowane dzięki uprzejmości PGE Energia Odnawialna S.A. oraz firmy HZbud Sp. z o. o. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia drugiej co do wielkości elektrowni szczytowo-pompowej w Polsce – Elektrowni Wodnej Żar, mieszczącej się w Międzybrodziu Bialskim, w obrębie kaskady rzeki Soły.

Kierownik Budowy, kol. Wojciech Poręba, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Młodych, wraz z Inwestorem oprowadzili uczestników po całym obiekcie elektrowni, począwszy od ujęcia dolnego, aż po górne. Podczas zwiedzania przekazano informacje na temat wielkości obiektu, zasady jego funkcjonowania i roli w krajowym systemie energetycznym.

Omówiono również technologię naprawy zbiornika górnego, a także proces jego napełniania i opróżniania. Wizyta rozpoczęła się prezentacją przygotowaną przez Kierownika Budowy, zawierającą zarys historyczny elektrowni.

Spotkanie zakończyło się integracyjną kolacją, podczas której inżynierowie mieli okazję wymienić się doświadczeniami zawodowymi.

Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali kol. Karolina Górlicka oraz kol. Jakub Kurkowski.