Prezentacja projektu wiaduktu o konstrukcji łukowej z jazdą dołem nad linią kolejową nr 25 relacji Skarżysko Kamienna – Sandomierz w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach (11.12.2023)

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Związkiem Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Świętokrzyski zapraszają na szkolenie pn.

Prezentacja projektu wiaduktu o konstrukcji łukowej z jazdą dołem nad linią kolejową nr 25 relacji Skarżysko-Kamienna – Sandomierz w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach.

I. Znaczenie komunikacyjne oraz parametry użytkowe wiaduktu.
II. Warunki gruntowo wodne.
III. Rozwiązania konstrukcyjne:
– posadowienie obiektu,
– podpory wiaduktu i ściany oporowe najazdów na obiekt,
– ustrój nośny i konstrukcja pomostu,
– wyposażenie obiektu.
IV. Technologia montażu ustroju nośnego.
V. Dyskusja tematyczna.

Wykładowca: mgr inż. Mariusz Szczepanik – projektant obiektu

11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Sali konferencyjnej ŚOIIB

ZAPISY DOSTĘPNE SĄ PONIŻEJ