Nowe wyzwania w odwodnieniu dróg zamiejskich i ulic – Wytyczne rekomendowane WR-D-71 – Toruń (11-12.12.2023)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję Nowe wyzwania w odwodnieniu dróg zamiejskich i ulic – Wytyczne rekomendowane WR-D-71, która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia w Toruniu.

Nowe wyzwania w odwodnieniu dróg zamiejskich i ulic – Wytyczne rekomendowane WR-D-71  rozpoczyna nowy cykl konferencji i szkoleń poświęcony pogłębianiu tematyki związanej z wytycznymi i standardami w drogownictwie.

Pierwsze wydarzenie poświęcone będzie tematyce odwodnienia. Poruszona zostanie problematyka ogólnych zasad projektowania odwodnienia oraz wymiarowania urządzeń odwadniających.

Nasi eksperci omówią projektowanie urządzeń odwodnienia powierzchniowego oraz projektowanie odwodnienia wgłębnego.

Kolejne zagadnienia obejmować będą oczyszczanie i retencję wód powierzchniowych oraz odwodnienie na obszarach chronionych wód, a także odwodnienie na etapie budowy i utrzymania systemów oraz urządzeń odwodnienia.

Forum skierowane jest do zarządców dróg na każdym szczeblu oraz projektantów i specjalistów oraz firm zajmujących się urządzeniami, materiałami oraz technologiami związanymi z odwodnieniem dróg zamiejskich i ulic.

Zapraszamy Partnerów biznesowych do włączenia się w organizację konferencji w charakterze Partnera.     

Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej: https://kongresdrogowy.pl/nowe-wyzwania-w-odwodnieniu-drog-zamiejskich-i-ulic-wytyczne-rekomendowane-wr-d-71/

W przypadku opłacenia udziału ze środków publicznych w przynajmniej 70 proc., możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Członkom zwyczajnym i wspierającym Polskiego Kongresu Drogowego przysługuje 10% rabat (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10).

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Organizacyjnym pod adresem mailowym biuro@kongresdrogowy.pl lub numerem telefonu 605200214. 

Zbigniew Kotlarek
Prezes
Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy