Zmiana wysokości składki za ubezpieczenie OC Inżynierów Budownictwa

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że od 1 stycznia 2024 roku zmienia się wysokość składki za ubezpieczenie OC Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 7 października 2022 r. do Umowy Generalnej pomiędzy STU Ergo Hestia S.A. a Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, wysokość składki za roczny okres ubezpieczenia wynosi 96 zł. Składka ta płatna jest razem z roczną składką na Krajową Izbę.

Sumaryczna wysokość rocznej składki wpłacanej na indywidualny numer konta w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa wynosi zatem 192 zł.

Druki do opłaty składek dostępne są wyłącznie w wersji elektronicznej:
– na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce „Dla członków / Lista członków” po wpisaniu numeru członkowskiego,
– po zalogowaniu się do Portalu PIIB w zakładce „Opłaty członkowskie”,
– w aplikacji PIIB na telefon w zakładce „Opłaty członkowskie” (do pobrania w App Store lub Google Play).

Portal PIIB oferuje także możliwość bezpośredniej opłaty składek członkowskich poprzez serwis PayU.

W przypadku wątpliwości związanych z opłacaniem składek, Krajowe Biuro jest do Państwa dyspozycji: