ZEBRANIA WYBORCZE

poniedziałek, 24 stycznia 2022 14:42 S.S.
Drukuj

Od października 2021 r. do stycznia 2022 r. w poszczególnych powiatach naszego województwa odbywały się zebrania członków Izby w celu wyboru delegatów na Zjazdy Okręgowe ŚOIIB.
Odbyło się 18 zebrań. Najwyższą frekwencję zanotowano w powiecie Kazimierza Wielka - 40%. 
Wybrano 114 delegatów.

* ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY w 2022 r. planowany jest na 23 kwietnia 2022r.