EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE. ROZPOCZĘŁA SIĘ XXXVIII SESJA

środa, 24 listopada 2021 12:24 E.Ch.
Drukuj

W piątek , 19 listopada 2021 roku w Kielcach rozpoczęła się XXXVIII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane zorganizowana przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 137 osób.

O godzinie 9.00, podobnie jak w Kielcach, do egzaminów przystąpili kandydaci do uprawnień budowlanych we wszystkich Okręgowych Izbach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Nad przebiegiem egzaminów czuwał Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB.

Egzamin ze względu na sytuację epidemiczną odbywał się w piątek w dwóch turach. O godz. 9.00 przystąpili do niego inżynierowie ubiegający się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o godz. 14.00 inżynierowie pozostałych specjalności: inżynieryjnej drogowej, mostowej, kolejowej KOB, hydrotechnicznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

Kandydaci do uprawnień budowlanych rozwiązywali testy, zawierające od 30 do 90 pytań w zależności od zakresu uprawnień budowlanych.

- Życzę wszystkim Państwu pomyślnego zaliczenia egzaminu testowego, a po nim egzaminu ustnego – powiedział tuż przed otwarciem kopert z testami Andrzej Pieniążek.

Po pozytywnym zaliczeniu testu, inżynierowie przystąpią do egzaminów ustnych, które odbywać się będą w dniach 25.11-07.12.2021r.