KONIEC EGZAMINÓW USTNYCH

piątek, 18 czerwca 2021 11:24 Ł.Sz.
Drukuj

Ostatnia grupa zdających przystąpiła do egzaminu ustnego w czwartek, 17 lipca. Tego dnia odbył się egzamin ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który zakończył XXXVII sesję egzaminacyjną.

W komisji egzaminacyjnej pracowali: mgr inż. Edmund Pieniążek - przewodniczący, dr inż. Stefan Szałkowski oraz mgr inż. Andrzej Borowiecki.