PIERWSZY DZIEŃ OTWARTY INŻYNIERA BUDOWNICTWA - 25 WRZEŚNIA 2021R.

wtorek, 16 listopada 2021 15:48 T.D.
Drukuj

Corocznie 25 września budowlańcy mają swoje święto - Dzień  Budowlanych. W tym roku z inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  w dniu tym zorganizowany został Pierwszy Otwarty Dzień Inżyniera Budownictwa pod hasłem: „Budowa ,eksploatacja, remont Twojego  budynku – porozmawiaj  z inżynierem budownictwa”.

W tym dniu w całym kraju odbyły się spotkania z inżynierami budownictwa, którzy udzielali porad  osobom zainteresowanym budową  domku jednorodzinnego lub użytkowników własnego budynku.

W Świętokrzyskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa zorganizowano w  miejscowościach Kielce, Ostrowiec Św. Starachowice , Staszów gdzie w czterech punktach konsultacyjnych  inżynierowie udzielali nieodpłatnie porad interesantom. Punkty informacyjne otwarto jednocześnie o godzinie 9.00 i czynne były do godziny 15.00.

Konsultacji udzielało osiemnastu/18/ inżynierów z wszystkich branż budowlanych.

Porad udzielali też pracownicy powiatowych inspektoratów budowlanych i wydziałów architektoniczno - budowlanych.

Łącznie udzielono siedemdziesiąt siedem porad.

Problemy z którymi przyszli interesanci dotyczyły m.in.; procedur związanych z rozpoczęciem budowy, materiałów i technologii, wyboru urządzeń sanitarnych i elektrycznych, szczegółowych pytań z zakresu prawa budowlanego.

Jakie nasuwają się wnioski  z organizacji tego wydarzenia:

- po raz pierwszy inżynierowie budownictwa mieli możliwość publicznie prezentować swój zawód i użytecznie służyć społeczeństwu  radą i doświadczeniem,

- w kontaktach z interesantami zwracano uwagę na rolę inżyniera i potrzebę korzystania z jego wiedzy i doświadczenia aby budować bezpiecznie, ekonomicznie i uniknąć błędów w czasie budowania i użytkowania budynku.

- udział osób zainteresowanych skorzystaniem z konsultacji nie był znaczący a przyczynę należy upatrywać w niedoinformowaniu społeczeństwa.

- podjęte działania informacyjne tj. plakaty, wywiady, informacje w mediach lokalnych/radio, TV/ były niewystarczające. Powinno być więcej informacji w mediach ogólnopolskich.

- przy organizacji D.O.I.B. należy podjąć współpracę z samorządami terytorialnymi. Taka współpraca miała miejsce w Ostrowcu Św. i Starachowicach a efektem była większa  frekwencja.

- należy rozważyć aby łączyć organizację tego wydarzenia-promocji pracy inżyniera budownictwa -  z organizacją innych wydarzeń dot. budownictwa np. targi budowlane.

Uważam że nie należy zaniechać organizacji tego wydarzenia w latach następnych. Należy tylko zastanowić się jak lepiej i skuteczniej dotrzeć z informacją do społeczeństwa.

Informację przygotował  koordynator D.O.I.B. w ŚOIIB -  Tadeusz Durak