POSIEDZENIE PLENARNE OKRĘOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ NARESZCIE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI

piątek, 02 lipca 2021 09:00 M.S.
Drukuj

We wtorek, 29 czerwca, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Przewodniczył mu Andrzej Pieniążek – przewodniczący OKK. Wśród gości był Stefan Szałkowski – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa.

W czasie spotkania, które odbyło się w reżimie sanitarnym omówiono ważniejsze wydarzenia dotyczące OKK od ostatniego zdalnego posiedzenia OKK w dniach 6-20 kwietnia 2021 roku oraz między innymi zaprezentowano statystyki XXXVII sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Zaprezentowano także terminarz działań OKK w drugim półroczu 2021 roku.

Jak mówił na posiedzeniu Andrzej Pieniążek - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, spotkanie Komisji w sposób bezpośredni jest powodem do zadowolenia. Wyraził nadzieję na kolejne spotkania organizowane w tym trybie.

Statystyki dotyczące XXXVII – wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane zaprezentowała zebranym Elżbieta Chociaj. Jak mówiła, w tej edycji złożono 107 wniosków, 143 osoby dopuszczono do egzaminów testowych, przystąpiło do nich 116 osób. Do egzaminów ustnych po teście dopuszczono 90 osób, 142 osoby przystąpiły do egzaminów ustnych, zdały je 103 osoby. Ostatecznie egzamin testowy na uprawnienia zdało w tej sesji 78 procent osób, a egzamin ustny 73 procent osób.

Przedstawiono także wyróżnionych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Wśród pięciu osób, które najlepiej zdały egzaminy są: Wojciech Kasprzyk, który uzyskał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, Kamil Maj – specjalność inżynieryjna hydrotechniczna, Karol Sikora – specjalność hydrotechniczna, Marcin Łokieć – specjalność inżynieryjna drogowa i Krzysztof Okła – specjalność konstrukcyjno-budowlana.

Na posiedzeniu plenarnym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej poruszano także tematy dotyczące praktyk zawodowych i ich etyki. To szeroki temat któremu poświęcone będą dalsze dyskusje.