Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 23 - w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków 410
2 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 22 - w sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Izby 387
3 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 21 - w sprawie wyboru Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej w ŚOIIB 359
4 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 20 - w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚOIIB 396
5 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 19 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB 320
6 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 18 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚOIIB 327
7 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 17 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady ŚOIIB 331
8 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 16 - w sprawie wyboru Rzecznika Koordynatora Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 336
9 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 15 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej 321
10 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 14 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 328
11 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 13 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 287
12 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Rady ŚOIIB 302
13 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie ustalenia liczby poszczególnych organów Izby i liczby delegatów na Krajowy Zjazd PIIB 274
14 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na rok 2022 321
15 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Izby 292
16 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021 i podziale wyniku finansowego 315
17 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 300
18 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 294
19 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 276
20 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 278
 
Strona 1 z 9