Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY PREZYDIUM RADY
Uchwały Prezydium
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
81 UCHWAŁA NR 1/ORG/17 - w sprawie dofinansowania ,,VIII Konferencji naukowo-szkoleniowej WOD-KAN-INSTAL 2017" 758
82 UCHWAŁA NR 16/ORG/16 - w sprawie terminarza działań w 2017r. do zwołania XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 728
83 UCHWAŁA NR 15/ORG/16 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminu XVI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 712
84 UCHWAŁA NR 14/ORG/16 - w sprawie zwołania XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 725
85 UCHWAŁA NR 13/ORG/16 - w sprawie dofinansowania XXIII konferencji naukowo-techniczno-szkoleniowej SEP w Cedzynie k/Kielc. 704
86 UCHWAŁA NR 12/ORG/16 - w sprawie dofinansowania do indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członka izby 707
87 UCHWAŁA NR 11/ORG/16 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania pomocy losowych członkom ŚOIIB 895
88 UCHWAŁA NR 10/ORG/16 - w sprawie dofinansowania wycieczki naukowej na budowę nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole 774
89 UCHWAŁA NR 9/ORG/16 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowej ,,Najnowsze Techniki Energii Cieplnej" 793
90 UCHWAŁA NR 8/ORG/16 - w sprawie reprezentowania ŚOIIB na 62 Konferencji Naukowej KILiW PAN KRYNICA 2016. 760
91 UCHWAŁA NR 7/ORG/16 - w sprawie udzielenia dofinansowania dla członka izby za indywidualne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 754
92 UCHWAŁA NR 6/ORG/16 - w sprawie przyznania nagrody za sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 794
93 UCHWAŁA NR 5/ORG/16 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowej „Technologie bezwykopowe NO-DIG Poland 2016”. 730
94 UCHWAŁA NR 4/ORG/16 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków Izby. 766
95 UCHWAŁA NR 3/ORG/16 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminu XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB. 749
96 UCHWAŁA NR 2/ORG/16 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego ŚOIIB do delegowania osób reprezentujących Izbę w konferencjach, sesjach naukowych i szkoleniach. 806
97 UCHWAŁA NR 1/ORG/16 - w sprawie upoważnienia komisji ds. inwestycji, zakupów i administrowania do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej przystosowania zakupionej powierzchni biurowej dla potrzeb Izby oraz wyboru wykonawcy robót adaptacyjnych. 783
98 UCHWAŁA NR 15/ORG/15 - w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przyznawania pomocy finansowej członkom ŚOIIB, na cele dokształcania i podnoszenia kwalifikacji 696
99 UCHWAŁA NR 14/ORG/15 - w sprawie dofinansowania konferencji Naukowo-Technicznej organizowanej z okazji 50-lecia Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 699
100 UCHWAŁA NR 13/ORG/15 - w sprawie prenumeraty czasopism technicznych dla członków ŚOIIB 754
 
Strona 5 z 10