Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY PREZYDIUM RADY
Uchwały Prezydium
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
121 UCHWAŁA NR 23/ORG/13 - w sprawie zmiany wynagrodzenia pracowników biura Izby 902
122 UCHWAŁA NR 22/ORG/13 - w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zasad wynagradzania pracowników biura ŚOIIB 1316
123 UCHWAŁA NR 21/ORG/13 - w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo-Technicznej ZK 2014 Konstrukcje metalowe, Kielce – Suchedniów 02-04 2014 1301
124 UCHWAŁA NR 20/ORG/13 - w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentów za udział w posiedzeniach organów Izby 1193
125 UCHWAŁA NR 19/ORG/13 - w sprawie zmiany w zasadach wsparcia finansowego konferencji naukowo-technicznych, organizowanych przez Stowarzyszenia naukowo-techniczne 1175
126 UCHWAŁA NR 18/ORG/13 - w sprawie wyboru delegatów na XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 1208
127 UCHWAŁA NR 17/ORG/13 - w sprawie zapewnienia pracownikom biura okularów korygujących wzrok 1308
128 UCHWAŁA NR 16/ORG/13 - w sprawie obchodów Dnia Budowlanych w ŚOIIB w roku 2013 1212
129 UCHWAŁA NR 15/ORG/13 - w sprawie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych Izby 1186
130 UCHWAŁA NR 14/ORG/13 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków Izby 1144
131 UCHWAŁA NR 13/ORG/13 - w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo-Technicznej „Infrastruktura lądowa – wczoraj i dziś” 1121
132 UCHWAŁA NR 12/ORG/13 - w sprawie dofinansowania XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” 1154
133 UCHWAŁA NR 11/ORG/13 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka ŚOIIB 1137
134 UCHWAŁA NR 10/ORG/13 - w sprawie przyznania zapomogi losowej dla członka Izby 1608
135 UCHWAŁA NR 9/ORG/13 - w sprawie przyznania członkom ŚOIIB odznak honorowych PIIB 1178
136 UCHWAŁA NR 8/ORG/13 - w sprawie przyznania członkom ŚOIIB medali „Za długoletnią służbę” 1167
137 UCHWAŁA NR 7/ORG/13 - w sprawie nagrody za sporządzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok 1070
138 UCHWAŁA NR 6/ORG/13 - w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym ŚOIIB 2065
139 UCHWAŁA NR 5/ORG/13 - w sprawie wniosków Komisji ds. Inwestycji, Zakupów i Administrowania Nieruchomością, dotyczących siedziby Izby 942
140 UCHWAŁA NR 4/ORG/13 - w sprawie przyjęcia projektu budżetu ŚOIIB na 2013 rok 927
 
Strona 7 z 10