Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY PREZYDIUM RADY
Uchwały Prezydium
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
101 UCHWAŁA NR 12/ORG/15 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby 835
102 UCHWAŁA NR 11/ORG/15 - w sprawie wyznaczenia wysokości ekwiwalentów dla niepobierających ryczałtów członków organów Izby oraz komisji powoływanych przez organy ŚOIIB 782
103 UCHWAŁA NR 10/ORG/15 - w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zasad wynagradzania pracowników biura ŚOIIB 799
104 UCHWAŁA NR 9/ORG/15 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków Izby 780
105 UCHWAŁA NR 8/ORG/15 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowo-technicznej organizowanej przez SEP 679
106 UCHWAŁA NR 7/ORG/15 - w sprawie wyznaczenia nowej kwoty bazowej do ustalenia podstawy ryczałtów członków organów Izby oraz funduszu płac pracowników ŚOIIB 770
107 UCHWAŁA NR 6/ORG/15 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby 881
108 UCHWAŁA NR 5/ORG/15 - w sprawie zakupu III piętra w budynku przy ul. Leonarda 18 w Kielcach dla potrzeb ŚOIIB 820
109 UCHWAŁA NR 4/ORG/15 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 811
110 UCHWAŁA NR 3/ORG/15 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby. 894
111 UCHWAŁA NR 2/ORG/15 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby. 920
112 UCHWAŁA NR 1/ORG/15 - w sprawie przyjęcia regulaminów komisji i zespołów problemowych powołanych przez ŚOIIB. 918
113 UCHWAŁA NR 7/ORG/14 - w sprawie prenumeraty czasopism technicznych dla członków ŚOIIB 812
114 UCHWAŁA NR 6/ORG/14 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 830
115 UCHWAŁA NR 5/ORG/14 - w sprawie wyboru Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady. 1142
116 UCHWAŁA NR 4/ORG/14 - w sprawie przyznania zapomogi losowej dla członka ŚOIIB 1155
117 UCHWAŁA NR 3/ORG/14 - w sprawie nagrody za sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok 1254
118 UCHWAŁA NR 2/ORG/14 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i projektów regulaminów XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 1145
119 UCHWAŁA NR 1/ORG/14 - w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu ŚOIIB na 2014 rok 1223
120 UCHWAŁA NR 24/ORG/13 - w sprawie waloryzacji ryczałtów dla członków organów Izby od 01 stycznia 2014r. 794
 
Strona 6 z 10