Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
81 UCHWAŁA NR 20/ORG/ RI/20 - w sprawie zwołania XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 608
82 UCHWAŁA NR 19/ORG/ RI/20 - zatwierdzająca Uchwały Prezydium OR podjęte na posiedzeniu w miesiącu październiku i listopadzie 2020 r. 571
83 UCHWAŁA NR 18/ORG/ RI/20 - w sprawie powołania Zespołu ds. oceny prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej 746
84 UCHWAŁA NR 17/ORG/ RI/20 - w sprawie zmiany treści "Regulaminu Zespołu ds. interpretacji przepisów ŚOIIB" 717
85 UCHWAŁA NR 16/ORG/ RI/20 - zatwierdzająca wnioski zgłoszone przez delegatów podczas XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 780
86 UCHWAŁA NR 15/ORG/ RI/20 - w sprawie przyznania pomocy losowej dla członków Izby 801
87 UCHWAŁA NR 14/ORG/ RI/20 - zatwierdzająca Uchwałę Prezydium Okręgowej Rady podjętą na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2020r. 757
88 UCHWAŁA NR 13/ORG/ RI/20 - zatwierdzająca Uchwały Prezydium Okręgowej Rady podjęte na posiedzeniach w dniach 11 maja i 3 czerwca 2020r. 718
89 UCHWAŁA NR 12/ORG/ RI/20 - w sprawie przyjęcia porządku I Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu, regulaminu Zjazdu i regulaminu wyborów przewodniczącego Okręgowej Rady 709
90 UCHWAŁA NR 11/ORG/ RI/20 - w sprawie ryczałtu dla sprawującego czynności przewodniczącego Okręgowej Rady 761
91 UCHWAŁA NR 10/ORG/ RI/20 - w sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczącego wyboru przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 781
92 UCHWAŁA NR 9/ORG/ RI/20 - w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 749
93 UCHWAŁA NR 8/ORG/ RI/20 - w sprawie organizacji Zjazdu Sprawozdawczego w dniu 4 kwietnia 2020r. 749
94 UCHWAŁA NR 7/ORG/ RI/20 - w sprawie wniosku o nadanie Medalu Honorowego dla kol. Przewodniczącego ŚOIIB 1179
95 UCHWAŁA NR 6/ORG/ RI/20 - w sprawie dofinansowania XV Konferencji naukowo-technicznej SITK RP nt. ,,Od ścieżki do autostrady - historia i nowoczesność" 948
96 UCHWAŁA NR 5/ORG/ RI/20 - w sprawie współuczestniczenia w organizacji konkursu o nagrodę "NOVATOR 2019" 1014
97 UCHWAŁA NR 4/ORG/ RI/20 - w sprawie dofinansowania do indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków izby 972
98 UCHWAŁA NR 3/ORG/ RI/20 - w sprawie zmiany treści "Regulaminu prowadzenia i rozliczania szkoleń z funduszu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa" 892
99 UCHWAŁA NR 2/ORG/ RI/20 - w sprawie przyjęcia porządku obrad, regulaminu obrad XIX Zjazdu Okręgowego oraz regulaminu wyborów przewodniczącego ŚOIIB 852
100 UCHWAŁA NR 1/ORG/ RI/20 - zatwierdzająca Uchwały Prezydium OR podjęte na posiedzeniu w miesiącu styczniu i lutym 2020 r. 879
 
Strona 5 z 16