Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
61 UCHWAŁA NR 13/ORG/ RI/21 - anulująca uchwałę Prezydium OR nr 15/ORG/21 z dnia 7 lipca 2021r. 446
62 UCHWAŁA NR 12/ORG/ RI/21 - w sprawie kalkulacji wydatków na organizację Otwartego Dnia Inżyniera 633
63 UCHWAŁA NR 11/ORG/ RI/21 - zatwierdzająca wnioski zgłoszone przez delegatów podczas XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 639
64 UCHWAŁA NR 10/ORG/ RI/21 - w sprawie przeprowadzenia ankiety wśród członków ŚOIIB w czasie wyborów na delegatów zgłoszonego przez delegatów podczas XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 615
65 UCHWAŁA NR 9/ORG/ RI/21 - w sprawie obchodów jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego zgłoszonego przez delegatów podczas XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 661
66 UCHWAŁA NR 8/ORG/ RI/21 - zatwierdzająca uchwałę Prezydium OR podjęte w dniu 5 maja 2021r. 615
67 UCHWAŁA NR 7/ORG/ RI/21 - w sprawie przyznania nagrody za sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 795
68 UCHWAŁA NR 6/ORG/ RI/21 - zatwierdzająca tekst jednolity Regulaminu prowadzenia i rozliczania szkoleń z funduszu ŚOIIB 751
69 UCHWAŁA NR 5/ORG/ RI/21 - zatwierdzająca Uchwały Prezydium OR podjęte na posiedzeniach w miesiącu styczniu i lutym 2020r. 605
70 UCHWAŁA NR 4/ORG/ RI/21 - w sprawie przyjęcia Sprawozdania Okręgowej Rady za rok 2020 dla XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 619
71 UCHWAŁA NR 3/ORG/ RI/21 - w sprawie przyjęcia porządku obrad i regulaminu obrad XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 562
72 UCHWAŁA NR 2/ORG/ RI/21 - w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 543
73 UCHWAŁA NR 1/ORG/ RI/21 - w sprawie anulowania Uchwał Okręgowej Rady z dnia 9 grudnia 2020r. nr 20/ORG/RI/20 w sprawie zwołania XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB oraz nr 21/ORG/RI/20 w sprawie przyjęcia porządku obrad i regulaminu obrad XX Zjazdu 546
74 UCHWAŁA NR 27/ORG/ RI/20 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej dla członków ŚOIIB 790
75 UCHWAŁA NR 26/ORG/ RI/20 - w sprawie wyboru Przewodniczącego i członków Zespołu ds. oceny i promocji prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej wydziałów związanych z budownictwem 826
76 UCHWAŁA NR 25/ORG/ RI/20 - w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Zespołu ds. oceny i promocji prac dyplomowych PŚk ..." oraz "Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę dyplomową ..." 762
77 UCHWAŁA NR 24/ORG/ RI/20 - w sprawie zmiany treści ,,Regulaminu prowadzenia i rozliczania szkoleń z funduszu ŚOIIB" 660
78 UCHWAŁA NR 23/ORG/ RI/20 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków ŚOIIB na rok 2021 625
79 UCHWAŁA NR 22/ORG/ RI/20 - w sprawie obsługi organizacyjno-administracyjnej zespołów kwalifikacyjnych do egzaminów na uprawnienia budowlane w 2021r. 575
80 UCHWAŁA NR 21/ORG/ RI/20 - w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad XX Sprawozdawczego Zjazdu ŚOIIB 593
 
Strona 4 z 16