Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 UCHWAŁA NR 17/ORG/RI/22 - w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego ŚOIIB 21
2 UCHWAŁA NR 16/ORG/RI/22 - zatwierdzająca schemat organizacyjny Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 23
3 UCHWAŁA NR 15/ORG/RI/22 - w sprawie ustalenia zakresu czynności i kompetencji dla Zastępców Przewodniczącej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 22
4 UCHWAŁA NR 14/ORG/RI/22 - w sprawie uzupełnienia składu Zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej 21
5 UCHWAŁA NR 13/ORG/RI/22 - w sprawie organizacji Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa w Województwie Świętokrzyskim przez ŚOIIB 21
6 UCHWAŁA NR 12/ORG/RI/22 - w sprawie dokonania zmian w regulaminach działania komisji i zespołów problemowych Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8
7 UCHWAŁA NR 11/ORG/RI/22 - w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu wydawania opinii przez ŚOIIB o kandydatach na biegłych sądowych", dla Zespołu ds. Odznaczeń oraz Wydawania Opinii dla Członków ŚOIIB 6
8 UCHWAŁA NR 10/ORG/RI/22 - zatwierdzająca uchwałę Prezydium Okręgowej Rady ŚOIIB 4
9 UCHWAŁA NR 9/ORG/RI/22 - w sprawie ustalenia składu Prezydium Okręgowej Rady ŚIIB 60
10 UCHWAŁA NR 8/ORG/RI/22 - w sprawie współudziału w XV konferencji naukowej SITK RP Oddział w Kielcach 94
11 UCHWAŁA NR 7/ORG/RI/22 - w sprawie przekazania przyjętych przez XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚOIIB zgłoszonych przez delegatów podczas Zjazdu 90
12 UCHWAŁA NR 6/ORG/RI/22 - w sprawie wyboru przewodniczących komisji i zespołów problemowych Okręgowej Rady ŚOIIB 105
13 UCHWAŁA NR 5/ORG/RI/22 - w sprawie wyboru członków Prezydium Okręgowej Rady ŚOIIB 71
14 UCHWAŁA NR 4/ORG/RI/22 - zatwierdzająca uchwały Prezydium OR podjęte na posiedzeniu w miesiącu kwietniu 2022 r. 83
15 UCHWAŁA NR 3/ORG/RI/22 - w sprawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów 180
16 UCHWAŁA NR 2/ORG/RI/22 - w sprawie przyjęcia projektu zmian w porządku obrad i regulaminie wyborów XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa 183
17 UCHWAŁA NR 1/ORG/RI/22 - zatwierdzająca uchwały Prezydium OR podjęte na posiedzeniach w miesiącu styczniu i lutym 2022 r. 146
18 UCHWAŁA NR 26/ORG/ RI/21 - w sprawie zmian w budżecie ŚOIIB na rok 2021 378
19 UCHWAŁA NR 25/ORG/ RI/21 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków ŚOIIB na rok 2022 287
20 UCHWAŁA NR 24/ORG/ RI/21 - w sprawie obsługi organizacyjno-administracyjnych zespołów kwalifikacyjnych do egzaminów na uprawnienia budowlane w 2022r. 295
 
Strona 1 z 15