Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
41 UCHWAŁA NR 7/ORG/RI/22 - w sprawie przekazania przyjętych przez XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚOIIB zgłoszonych przez delegatów podczas Zjazdu 417
42 UCHWAŁA NR 6/ORG/RI/22 - w sprawie wyboru przewodniczących komisji i zespołów problemowych Okręgowej Rady ŚOIIB 480
43 UCHWAŁA NR 5/ORG/RI/22 - w sprawie wyboru członków Prezydium Okręgowej Rady ŚOIIB 385
44 UCHWAŁA NR 4/ORG/RI/22 - zatwierdzająca uchwały Prezydium OR podjęte na posiedzeniu w miesiącu kwietniu 2022 r. 392
45 UCHWAŁA NR 3/ORG/RI/22 - w sprawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów 506
46 UCHWAŁA NR 2/ORG/RI/22 - w sprawie przyjęcia projektu zmian w porządku obrad i regulaminie wyborów XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa 505
47 UCHWAŁA NR 1/ORG/RI/22 - zatwierdzająca uchwały Prezydium OR podjęte na posiedzeniach w miesiącu styczniu i lutym 2022 r. 461
48 UCHWAŁA NR 26/ORG/ RI/21 - w sprawie zmian w budżecie ŚOIIB na rok 2021 809
49 UCHWAŁA NR 25/ORG/ RI/21 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków ŚOIIB na rok 2022 634
50 UCHWAŁA NR 24/ORG/ RI/21 - w sprawie obsługi organizacyjno-administracyjnych zespołów kwalifikacyjnych do egzaminów na uprawnienia budowlane w 2022r. 586
51 UCHWAŁA NR 23/ORG/ RI/21 - w sprawie przyjęcia propozycji budżetu Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2022 605
52 UCHWAŁA NR 22/ORG/ RI/21 - w sprawie przyjęcia porządku obrad, regulaminu wyborów i regulaminu obrad XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 504
53 UCHWAŁA NR 21/ORG/ RI/21 - zatwierdzająca uchwały Prezydium OR podjęte na posiedzeniach w miesiącu październiku i listopadzie 2021r. 476
54 UCHWAŁA NR 20/ORG/ RI/21 - w sprawie regulaminu obwodowych zebrań wyborczych delegatów na okręgowe zjazdy ŚOIIB na kadencję obejmującą lata 2022-2026 585
55 UCHWAŁA NR 19/ORG/ RI/21 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB dla członka naszej izby 622
56 UCHWAŁA NR 18/ORG/ RI/21 - w sprawie wystąpienia dla członków izby o honorowe odznaki PIIB 558
57 UCHWAŁA NR 17/ORG/ RI/21 - w sprawie wystąpienia dla członków izby o odznaczenie "Za zasługi dla budownictwa" 525
58 UCHWAŁA NR 16/ORG/ RI/21 - w sprawie wniosku o nadanie Medalu Honorowego PIIB dla mgr inż. Andrzeja Pieniążka 461
59 UCHWAŁA NR 15/ORG/ RI/21 - zatwierdzająca uchwały Prezydium OR podjęte na posiedzeniach w miesiącu lipcu i sierpniu 2021r. 507
60 UCHWAŁA NR 14/ORG/ RI/21 - w sprawie podziału terenu województwa świętokrzyskiego na obwody wyborcze dla wyboru delegatów na okręgowe zjazdy XI kadencji na lata 2022-2026 445
 
Strona 3 z 16