Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
21 UCHWAŁA NR 27/ORG/RI/22 - w sprawie przyjęcia terminarza działań poprzedzających XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy ŚOIIB 156
22 UCHWAŁA NR 26/ORG/RI/22 - w sprawie zwołania XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 161
23 UCHWAŁA NR 25/ORG/RI/22 - w sprawie obsługi organizacyjno-administracyjnej zespołów kwalifikacyjnych do egzaminów na uprawnienia budowlane w 2023 r. 153
24 UCHWAŁA NR 24/ORG/RI/22 - w sprawie zmiany załącznika "Zasad wynagradzania pracowników biura ŚOIIB" 139
25 UCHWAŁA NR 23/ORG/RI/22 - w sprawie elektronicznej wersji kwartalnika Biuletyn Świętokrzyski 126
26 UCHWAŁA NR 22/ORG/RI/22 - w sprawie uchylenia uchwały nr 3/ORG/RI/22 w sprawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów 130
27 UCHWAŁA NR 21/ORG/RI/22 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków ŚOIIB na rok 2023 136
28 UCHWAŁA NR 20/ORG/RI/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczania wysokości ekwiwalentów dla niepobierających ryczałtów członków organów izby oraz komisji przez organy ŚOIIB 149
29 UCHWAŁA NR 19/ORG/RI/22 - w sprawie dofinansowania XXVIII Konferencji naukowo-techniczno-szkoleniowej - Stowarzyszenia Elektryków Polskich 272
30 UCHWAŁA NR 18/ORG/RI/22 - zatwierdzająca uchwały Prezydium Okręgowej Rady ŚOIIB 255
31 UCHWAŁA NR 17/ORG/RI/22 - w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego ŚOIIB 422
32 UCHWAŁA NR 16/ORG/RI/22 - zatwierdzająca schemat organizacyjny Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 443
33 UCHWAŁA NR 15/ORG/RI/22 - w sprawie ustalenia zakresu czynności i kompetencji dla Zastępców Przewodniczącej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 414
34 UCHWAŁA NR 14/ORG/RI/22 - w sprawie uzupełnienia składu Zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej 398
35 UCHWAŁA NR 13/ORG/RI/22 - w sprawie organizacji Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa w Województwie Świętokrzyskim przez ŚOIIB 400
36 UCHWAŁA NR 12/ORG/RI/22 - w sprawie dokonania zmian w regulaminach działania komisji i zespołów problemowych Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 354
37 UCHWAŁA NR 11/ORG/RI/22 - w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu wydawania opinii przez ŚOIIB o kandydatach na biegłych sądowych", dla Zespołu ds. Odznaczeń oraz Wydawania Opinii dla Członków ŚOIIB 359
38 UCHWAŁA NR 10/ORG/RI/22 - zatwierdzająca uchwałę Prezydium Okręgowej Rady ŚOIIB 333
39 UCHWAŁA NR 9/ORG/RI/22 - w sprawie ustalenia składu Prezydium Okręgowej Rady ŚIIB 400
40 UCHWAŁA NR 8/ORG/RI/22 - w sprawie współudziału w XV konferencji naukowej SITK RP Oddział w Kielcach 422
 
Strona 2 z 16