Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
181 UCHWAŁA NR 17 /ORG/ RI/16 - w sprawie przyjęcia projektu prowizorium budżetowego na rok 2017. 951
182 UCHWAŁA NR 16 /ORG/ RI/16 - w sprawie przyjęcia protokołu nr 3/K/2016 Okręgowej Komisji Rewizyjnej 1063
183 UCHWAŁA NR 15 /ORG/ RI/16 - w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu ds. kulturalnych i sportowych służących integracji członków izby i promocji ŚOIIB 1032
184 UCHWAŁA NR 14 /ORG/ RI/16 - w sprawie akceptacji programu obchodów "święta budowlanych" oraz XV rocznicy powstania ŚOIIB w dniu 22 września 2017r. 1026
185 UCHWAŁA NR 13 /ORG/ RI/16 - w sprawie wypłaty członkom ŚOIIB ryczałtu z tytułu wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych 1012
186 UCHWAŁA NR 12 /ORG/ RI/16 - w sprawie przyznania zapomóg losowych członkom ŚOIIB 953
187 UCHWAŁA NR 11 /ORG/ RI/16 - w sprawie udzielenia dofinansowania dla członka izby z tytułu indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych 971
188 UCHWAŁA NR 10 /ORG/ RI/16 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady podjętych na posiedzeniach w dniu 13 lipca i 10 sierpnia 2016r. 928
189 UCHWAŁA NR 9 /ORG/ RI/16 - w sprawie powołania Zespołu ds. kulturalnych i sportowych służących integracji członków izby i promocji 1019
190 UCHWAŁA NR 8 /ORG/ RI/16 - w sprawie udzielenia dofinansowania dla członka izby za indywidualne podnoszenie kwalifikacji zawodowych 979
191 UCHWAŁA NR 7 /ORG/ RI/16 - w sprawie przyznania zapomóg losowych członkom ŚOIIB 971
192 UCHWAŁA NR 6 /ORG/ RI/16 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady podjętych na posiedzeniach w dniu 13 kwietnia i 4 maja 2016r. 933
193 UCHWAŁA NR 5 /ORG/ RI/16 - w sprawie przyjęcia sprawozdań Okręgowej Rady i samodzielnych organów ŚOIIB dla XV Okręgowego Zjazdu. 1235
194 UCHWAŁA NR 4 /ORG/ RI/16 - w sprawie rekomendacji do Okręgowego Zjazdu o przyznanie honorowych odznak PIIB dla członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚOIIB. 1265
195 UCHWAŁA NR 3 /ORG/ RI/16 - w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przyznawania pomocy losowej dla członków ŚOIIB. 1175
196 UCHWAŁA NR 2 /ORG/ RI/16 - w sprawie wykonania budżetu ŚOIIB za rok 2015 1055
197 UCHWAŁA NR 1 /ORG/ RI/16 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium OR ŚOIIB podjętych na posiedzeniach w dniu 20 stycznia i 10 lutego bieżącego roku. 981
198 UCHWAŁA NR 20 /ORG/ RI/15 - w sprawie obsługi organizacyjno-administracyjnej zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w wiosennej i jesiennej sesji egzaminacyjnej 2016r. 1357
199 UCHWAŁA NR 19 /ORG/ RI/15 - w sprawie zatwierdzenia Prowizorium budżetowego ŚOIIB na rok 2016 1363
200 UCHWAŁA NR 18 /ORG/ RI/15 - w sprawie zwołania XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 1337
 
Strona 10 z 16