Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA UCHWAŁA NR 8/ORG/RI/13 - w sprawie dofinansowania XVII Konferencji Naukowo-Technicznej – Busko Zdrój, SEP 2013

UCHWAŁA NR 8/ORG/RI/13 - w sprawie dofinansowania XVII Konferencji Naukowo-Technicznej – Busko Zdrój, SEP 2013

Drukuj

UCHWAŁA NR 8/ORG/RI/13

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 marca 2013r

w sprawie dofinansowania XVII Konferencji Naukowo-Technicznej

– Busko Zdrój, SEP 2013

 

Na wniosek Zarządu Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (pismo z dn. 18.02.2013r) w sprawie dofinansowania XVII Konferencji Naukowo-Technicznej – Busko Zdrój, SEP 2013, organizowanej w dniu 10 maja 2013r, Okręgowa Rada uchwala, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada udziela wsparcia finansowego konferencji w wysokości 4000 zł.

§ 2

Powyższą uchwałę przekazano do działu księgowości. Wykonanie uchwały powierza się kol. Małgorzacie Bekier, nadzór nad jej realizacją sekretarzowi Okręgowej Rady.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.