Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA UCHWAŁA NR 6/ORG/RI/13 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB

UCHWAŁA NR 6/ORG/RI/13 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB

Drukuj

UCHWAŁA NR 6/ORG/RI/13

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 marca 2013r

w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB

 

Realizując dyspozycje zawarte w Regulaminie przyznawania pomocy losowych członkom ŚOIIB Okręgowa Rada uchwala, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada akceptuje decyzję Komisji ds. Pomocy Losowych o przyznaniu zapomóg pieniężnych n/w osobom:

[...] – 1900 zł z tytułu ciężkiej choroby

[...], żonie zmarłego członka ŚOIIB [...] – 2000 zł

§ 2

Powyższą uchwałę przekazano do działu księgowości. Wykonanie uchwały powierza się kol. Małgorzacie Bekier, nadzór nad jej realizacją sekretarzowi Okręgowej Rady.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.