Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA UCHWAŁA NR 5/ORG/RI/13 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 16 stycznia i 20 lutego 2013r

UCHWAŁA NR 5/ORG/RI/13 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 16 stycznia i 20 lutego 2013r

Drukuj

UCHWAŁA NR 5/ORG/RI/13

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 marca 2013r

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach

16 stycznia i 20 lutego 2013r

 

§ 1

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa po zapoznaniu się z treścią n/w uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 16 stycznia i 20 lutego 2013r:

- Nr 1/ORG/13 w sprawie zwiększenia odpłatności za szkolenie członków Izby, organizowane przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne

- Nr 2/ORG/13 w sprawie dofinansowania VI Międzynarodowej Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej z wystawą „Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska” NO-DIG Poland 2014

- Nr 5/ORG/13 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji ds. Inwestycji, Zakupów i Administrowania Nieruchomością

- Nr 6/ORG/13 w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym ŚOIIB

- Nr 7/ORG/13 w sprawie nagrody za sporządzenie sprawozdania finansowego

- Nr 8/ORG/13 w sprawie przyznania członkom ŚOIIB medali „Za długoletnią służbę”

- Nr 9/ORG/13 w sprawie przyznania członkom ŚOIIB odznak honorowych PIIB

zatwierdza wszystkie uchwały bez uwag.

 

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.