Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA UCHWAŁA NR 2/ORG/RI/13 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2012 rok

UCHWAŁA NR 2/ORG/RI/13 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2012 rok

Drukuj

UCHWAŁA NR 2/ORG/RI/13

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 marca 2013r

w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2012 rok

 

§ 1

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje sprawozdanie Okręgowej Rady za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym, jako dokument na XII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy.

§ 2

Sprawozdanie Okręgowej Rady zostanie wysłane wszystkim delegatom na Zjazd.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura Izby, nadzór nad jej realizacją sekretarzowi Okręgowej Rady.

§ 4

Sprawozdanie OR podlega przyjęciu przez XII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy ŚOIIB.