Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA UCHWAŁA NR 1/ORG/RI/13 - w sprawie wykonania budżetu ŚOIIB za 2012 rok

UCHWAŁA NR 1/ORG/RI/13 - w sprawie wykonania budżetu ŚOIIB za 2012 rok

Drukuj

UCHWAŁA NR 1/ORG/RI/13

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 marca 2013r

w sprawie wykonania budżetu ŚOIIB za 2012 rok

§ 1

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa akceptuje wykonanie budżetu ŚOIIB za 2012 rok.

§ 2

Wykonanie budżetu podlega przyjęciu przez XII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy ŚOIIB.

§ 3

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest wykonanie budżetu za rok 2012.