Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

W środę, 24 maja, w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich odbył się finał konkursu Novator 2022, którego inicjatorem jest Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa.
Wśród tegorocznych laureatów są przedsiębiorstwa, które w minionym roku zrealizowały nowatorskie projekty z branży usług i produkcji. Branże dominujące
wśród nagrodzonych to informatyka i budownictwo. Jednym ze sponsorów wydarzenia jest Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, w której
imieniu nagrodę w kategorii Młody Nowator dla Pani Anny Barteczko, wręczała Ewa Skiba – przewodnicząca Okręgowej Rady.

W części artystycznej wystąpił pochodzący z Kielc pianista Maksym Rzemiński.