Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ZAKOŃCZENIE XL SESJI EGZAMINACYJNEJ

Drukuj

Zakończyła się XL sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

Rozpoczęła się ona 18 listopada egzaminem pisemnym, przeprowadzonym w II turach równocześnie we wszystkich izbach okręgowych. W ŚOIIB do testu przystąpiło 102 kandydatów. O godz. 9:00 w Sali ZUGA SHL egzamin pisemny zdawały osoby w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a o godz. 13 w pozostałych specjalnościach. Przed południem egzamin prowadził dr inż. Jacek Ślusarczyk - Przewodniczący OKK, zaś po południu mgr inż. Andrzej Pieniążek - Zastępca Przewodniczącego OKK.

Egzaminy ustne odbyły się w dniach: 24.11 - 05.12.2022 r. Przystąpiło do nich 103 kandydatów w 7 specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, mostowej, kolejowej KOB i hydrotechnicznej oraz instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej. Decyzję o nadaniu uprawnień otrzyma w naszej Izbie 69 osób. Uroczyste wręczenie decyzji odbędzie się 09.01.2023 r. w Sali Lustrzanej WDK w Kielcach.

5 kandydatów, którzy najlepiej zdali egzamin ustny, zostanie wyróżnionych w sposób szczególny, podczas tej uroczystości. Uzyskanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych jest bardzo ważnym krokiem w pracy zawodowej inżyniera i pozwala, po wpisaniu się do jednej z 16 izb okręgowych PIIB, na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Niestety w 2022 r. nastąpił znaczny spadek liczby kandydatów do uprawnień budowlanych. Pozostaje mieć nadzieję, że rok 2023 będzie lepszy pod tym względem.