Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

UWAGA: członkowie Izby w specjalności inżynieryjnej drogowej.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518), które wejdzie w życie z dniem 21 września 2022 r.


Pismo skierowane do Pana Mariusza Dobrzenieckiego - Prezesa PIIB