Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start SPRAWY CZŁONKOWSKIE >> Druki i formularze

SPRAWY CZŁONKOWSKIE - druki i formularze

Email Drukuj PDF

 

FORMULARZE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O CZŁONKOSTWO LUB SKREŚLENIE

W OKRĘGOWEJ IZBIE INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Dokument

w formacie

WORD 2000

Adobe

Reader

PDF

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW

IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

REGULAMIN UZYSKIWANIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI

DO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINAMI


REGULAMIN UZYSKIWANIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI

DO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

REGULAMIN POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
W SPRAWIE ZASAD I TRYBU ZAWIESZANIA W PRAWACH CZŁONKA ORAZ SKREŚLANIA Z LISTY CZŁONKÓW

WNIOSEK O ZWROT SKŁADEK

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM / SKREŚLENIEM Z KR PIIB

INFORMACJA O ZWROCIE SKŁADEK OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC

DLA CZŁONKÓW PIIB

WNIOSEK O ZWROT SKŁADEK

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM / SKREŚLENIEM Z ŚOIIB

WNIOSEK O SKREŚLENIE

WNIOSEK O SKREŚLENIE I PRZENIESIENIE DO INNEJ IZBY

WNIOSEK O ZAWIESZENIE

WNIOSEK O ODWIESZENIE

REGULAMIN POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
W SPRAWIE ZASAD I TRYBU ZAWIESZANIA W PRAWACH CZŁONKA ORAZ SKREŚLANIA Z LISTY CZŁONKÓW

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ CZŁONKÓW PO SKREŚLENIU

REGULAMIN POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
W SPRAWIE ZASAD I TRYBU ZAWIESZANIA W PRAWACH CZŁONKA ORAZ SKREŚLANIA Z LISTY CZŁONKÓW

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH

 

FORMULARZE
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC FINANSOWĄ

Dokument w formacie
MS WORD

Adobe
Reader
PDF

WNIOSEK O POMOC MATERIALNĄ ZA UDZIAŁ W ZORGANIZOWANYCH FORMACH PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

REGULAMIN przyznawania pomocy finansowej członkom Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na cele dokształcania i podnoszenia kwalifikacji.

WNIOSEK O POMOC PIENIĘŻNĄ W RAMACH POMOCY LOSOWYCH DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY LOSOWYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KIELCACH

 

FORMULARZE
O POTWIERDZENIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH OPIEKUNA PRAKTYKI

Dokument w formacie
MS WORD

Adobe
Reader
PDF

WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH OPIEKUNA PRAKTYKI