Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start STRUKTURA ŚOIIB >> Okręgowa Rada ŚOIIB

Okręgowa Rada ŚOIIB

Email Drukuj PDF

Rada ŚOIIB w latach 2022-2026 :

lp imię i nazwisko stanowisko specjalność
1

EWA SKIBA

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ RADY

BO

2

EWA MARUSZAK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
OKRĘGOWEJ RADY

BO

3

TOMASZ MARCINOWSKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
OKRĘGOWEJ RADY

BO

4

MAŁGORZATA SŁAWIŃSKA

SEKRETARZ OKRĘGOWEJ RADY

BD

5

DANUTA JAMROZIK-SZYMKIEWICZ

SKARBNIK OKRĘGOWEJ RADY

BO

6

EWA BANACZKOWSKA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO
7

PRZEMYSŁAW BUCZYŃSKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BD
8

WIESŁAWA CZECH-MORAWSKA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

IS

9

TADEUSZ DURAK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO
10

ZBIGNIEW DUSZA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO
11

ANDRZEJ JANICKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY IS
12

EWELINA KUREK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY IS
13

TOMASZ MIERZWA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY IS
14

JUSTYNA MRUGAŁA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BD
15

BOŻENA NOWIŃSKA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY IS
16

KAROL ROŻEK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

BD

17

RAFAŁ ŚLUSARSKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BD
18

GRZEGORZ ŚWIT

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

BO

 


 

Rada ŚOIIB w latach 2018-2022 :

lp imię i nazwisko stanowisko specjalność uwagi   
1

STEFAN SZAŁKOWSKI

PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ RADY

BO

od dnia 18.07.2020


WOJCIECH PŁAZA - zm. 28.12.2019 r.

PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ RADY

BD

od dnia 07.04.2018
do dnia 28.12.2019
2 ANDRZEJ PAWELEC

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
OKRĘGOWEJ RADY

BD
3 TOMASZ MARCINOWSKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
OKRĘGOWEJ RADY

BO
4 ZBIGNIEW DUSZA

SEKRETARZ OKRĘGOWEJ RADY

BO
5 DANUTA JAMROZIK-SZYMKIEWICZ

SKARBNIK OKRĘGOWEJ RADY

BO
6 TADEUSZ DURAK

CZŁONEK PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY

BO
7 GRZEGORZ ŚWIT

CZŁONEK PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY

BO
8 BOLESŁAW BALCEREK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

BD
9 EWA CHAJDUK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

BO
10 WIESŁAWA CZECH-MORAWSKA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

IS
11 ANDRZEJ JANICKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

IS
12 EWA MARUSZAK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

BO
13 TOMASZ MIERZWA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

IS
14 JUSTYNA MRUGAŁA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

BD
15 JACEK NOWAK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

IS
16 BOŻENA NOWIŃSKA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

IS
17 KAROL ROŻEK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

BD
18 DARIUSZ WRÓBEL

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

BD

 


Rada ŚOIIB w latach 2014-2018 :

lp imię i nazwisko stanowisko specjalność
1

WOJCIECH PŁAZA

PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ RADY

BD

2

ANDRZEJ PAWELEC

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
OKRĘGOWEJ RADY

BD

3

TOMASZ MARCINOWSKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
OKRĘGOWEJ RADY

BO

4

ZBIGNIEW DUSZA

SEKRETARZ OKRĘGOWEJ RADY

BO

5

DANUTA JAMROZIK-SZYMKIEWICZ

SKARBNIK OKRĘGOWEJ RADY

BO

6

JERZY ADAMSKI

CZŁONEK PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY IS
7

TOMASZ MIERZWA

CZŁONEK PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY IS
8

BOLESŁAW BALCEREK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

BD

9

EWA CHAJDUK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO
10

WIESŁAWA CZECH-MORAWSKA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY IS
11

TADEUSZ DURAK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO
12

ANDRZEJ JANICKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY IS
13

JULIAN KOŁOSOWSKI (zmarł 30.11.2017r.)

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BM
14

EWA MARUSZAK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO
15

BOŻENA NOWIŃSKA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY IS
16

LESZEK ŚMIGAS

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

BD

17

GRZEGORZ ŚWIT

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO
18

DARIUSZ WRÓBEL

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

BD

 


 

Rada ŚOIIB w latach 2010-2014 :

lp imię i nazwisko stanowisko specjalność
1

ANDRZEJ PIENIĄŻEK

PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ RADY

IS

2

TOMASZ MARCINOWSKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
OKRĘGOWEJ RADY
BO
3

WOJCIECH PŁAZA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
OKRĘGOWEJ RADY

BD

4

ELŻBIETA CHOCIAJ

SEKRETARZ OKRĘGOWEJ RADY IS
5

DANUTA JAMROZIK-SZYMKIEWICZ

SKARBNIK OKRĘGOWEJ RADY BO
6

BOLESŁAW BALCEREK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BD
7

EWA BANACZKOWSKA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO
8

JACEK BOJAROWICZ

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BD
9

EWA CHAJDUK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO
10

WIESŁAWA CZECH-MORAWSKA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY IS
11

TADEUSZ DWORAK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO
12

ANDRZEJ JANICKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY IS
13

JULIAN KOŁOSOWSKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BM
14

TOMASZ MIERZWA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY IS
15

RYSZARD PIOTROWSKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO
16

WOJCIECH SIERAK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

BD

17

JERZY WÓJCICKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY zmarł 08.2010
18

DARIUSZ WRÓBEL

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

BD

19

STANISŁAW ZIELIŃSKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY

BD

 


 

Rada ŚOIIB w latach 2006-2010 :

lp imię i nazwisko stanowisko specjalność uwagi
1

MARIAN JANTURA

PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ RADY

BO do 12.04.08
CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY
od 12.04.08
2

ANDRZEJ PIENIĄŻEK

WICEPRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ RADY IS do 12.04.08
PRZEWODNICZĄCY od 12.04.08
3

WOJCIECH PŁAZA

WICEPRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ RADY BD
4

ANDRZEJ PAWELEC

SEKRETARZ OKRĘGOWEJ RADY BD
5

ZBIGNIEW DUSZA

SKARBNIK OKRĘGOWEJ RADY BO
6

EWA BANACZKOWSKA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO
7

WOJCIECH BŁASZCZYK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BM
8

WIESŁAWA CZECH-MORAWSKA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY IS
9

ZBIGNIEW GRABARCZYK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY (zm. 06.2009)
IS
10

EWA CHAJDUK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO
11

JULIAN KOŁOSOWSKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BM
12

JÓZEF KRĘCISZ

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BD
13

TOMASZ MARCINOWSKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO do 11.06.08
WICEPRZEWODNICZĄCY od 11.06.08
14

TOMASZ MIERZWA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY IS
15

WŁODZIMIERZ OLSZEWSKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BM
16

WOJCIECH SIERAK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BD
17

JERZY WÓJCICKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BO
18

STANISŁAW ZIELIŃSKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY BD
19

FRANCISZEK ŻURAWSKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY WM

 


Rada ŚOIIB w latach 2002-2006 :

lp imię i nazwisko stanowisko
1

MARIAN JANTURA

PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ RADY

2

ANDRZEJ PIENIĄŻEK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
OKRĘGOWEJ RADY
3

WOJCIECH PŁAZA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
OKRĘGOWEJ RADY
4

WOJCIECH SIERAK

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO OKRĘGOWEJ RADY
5

ANDRZEJ PAWELEC

SEKRETARZ OKRĘGOWEJ RADY
6

ZBIGNIEW DUSZA

SKARBNIK OKRĘGOWEJ RADY
7

JERZY ADAMSKI

CZŁONEK OKREGOWEJ RADY
8

EWA BANACZKOWSKA

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY
9

EDWARD BARAŃSKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY
10

JACEK BOJAROWICZ

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY
11

JULIAN KOŁOSOWSKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY
12

TOMASZ MARCINOWSKI

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY
13

JACEK SZOSTAK

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY
14

ADAM WAWRZKIEWICZ

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY
15

STANISŁAW ZIELIŃSKII

CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY
Poprawiony: czwartek, 05 maja 2022 10:44